Zoek in de site...

Overzicht onderwijsprogramma propedeuse (B1)

Het propedeutisch examen Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie omvat voor de studenten die per september 2016 voor het eerst aan hun bacheloropleiding beginnen de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast (in ec).

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I 6ec
SOW-CAOSB1020 Academische vaardigheden I 3ec
SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de sociologie 6ec
SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II 3ec
SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap 6ec
SOW-MTB1001 Methoden van onderzoek A 6ec
SOW-CAOSB1050 Markten in ontwikkeling 6ec
SOW-CAOSB1060 Academische vaardigheden II 3ec
SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid 6ec
SOW-CAB1018 Regionale specialisaties en theorievorming 6ec
SOW-MTB1003 Statistiek 1 3ec
SOW-CAOSB17 Leerproject 1 6ec

De cursussen verdeeld over het studiejaar

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I (6ec) SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II (3ec) SOW-CAOSB1050 Markten in ontwikkeling (6ec) SOW-CAB1018 Regionale specialisaties en theorievorming (6ec)
SOW-CAOSB1020 Academische vaardigheden I (3ec) SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap (6ec) SOW-CAOSB1060 Academische vaardigheden II (3ec) SOW-MTB1003 Statistiek 1 (3ec)
SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de sociologie (6ec) SOW-MTB1001 Methoden van onderzoek A (6ec) SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid (6ec) SOW-CAOSB17 Leerproject 1 (6ec)