Zoek in de site...

Regeling bijvakkers en minoren voor studenten van andere opleidingen

Studenten van andere opleidingen en met een interesse in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies kunnen keuzevakken volgen. Niet alle vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden.

Voor onderstaande propedeusevakken gelden geen toelatingsvoorwaarden:

SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I 6 ec periode 1
SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap 6 ec periode 2
SOW-CAOSB1050 Markten in ontwikkeling 6 ec periode 3
SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid 6 ec periode 4
SOW-CAB1018 Regionale Specialisaties en theorievorming 6 ec periode 3

Voor het volgen van cursussen Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies uit B2 of B3, zoals die hieronder vermeld staan, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:

  • Het behaald hebben van CAOSB1010 Introduction CAOS I
  • Het behaald hebben van een propedeuse
SOW-CAOSB1030 Inleiding CAOS II 3 ec periode 2
SOW-CAOSB27 Culture, Development and Globalization 6 ec periode 1
SOW-CAOSB31 Politics, Governance and Ethnicity 6 ec periode 2
SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleidsanalyse 6 ec periode 1 en 2
SOW-CAOSB305 Cultuur, identitiet en religie 3 ec periode 3
SOW-CAOSB306 Gender en sociale ongelijkheid 3 ec periode 3
SOW-CAOSB307 Markt, materiële cultuur en meerwaarde 3 ec periode 3

Voorbereidende minor (ter voorbereiding op instroom in de Master Anthroplogy and Development Studies)

Naast de mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een minor is het voor studenten met een relevante WO-bacheloropleiding ook mogelijk om een zogenaamde voorbereidende minor te volgen waarmee je in combinatie met het bachelordiploma toegelaten kan worden tot de master Anthroplogy and Development Studies. Studenten kunnen deze minor volgen in de vrije ruimte/minorruimte van hun eigen bacheloropleiding. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.ru.nl/opleidingen/master/ads

HBO-minor (eventueel ter voorbereiding op instroom in de Pre-master Anthropology and Development Studies)

Ook HBO-studenten die geïnteresseerd zijn in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies kunnen tijdens hun eigen bachelorstudie een minor Culturele Antropologie en/of Ontwikkelingsstudies volgen. Dit geeft hen echter nog niet direct toegang tot de masteropleiding Anthropology and Development Studies, maar het is wel een goede optie in combinatie met een pre-masterprogramma. Meer informatie hierover is te vinden op:
http://www.ru.nl/opleidingen/master/ads/hbo-minor/