Zoek in de site...

bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

De bacheloropleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie beslaat drie studiejaren. Het 1e studiejaar, de propedeuse, dient ter oriëntatie op c.q. verwijzing naar het verdere bachelorprogramma.

Na een verdieping van theorieën over culturele antropologie en ontwikkelingsvraagstukken, krijg je in het tweede jaar cursussen over: Cultuur en Mobiliteit, Politiek en bestuur, en Economische vraagstukken. In de thema's en het leerproject van het tweede jaar krijg je de gelegenheid om de specialisaties culturele antropologie of ontwikkelingsstudies nader te verkennen.

In het derde jaar heb je in het eerste semester een vrije ruimte om binnen of buiten de Radboud Universiteit je kennis te verdiepen en/of te verbreden. Het tweede semester staat naast een thematische verdieping en een methodencursus in het teken van de scriptie en het leerproject. Dit leerproject kun je in Nederland of op een van de drie buitenlandse locaties uitvoeren. Indien je de beleidsminor succesvol hebt afgerond kun je ook een korte beleidsstage lopen bij een organisatie die zich bezighoudt met culturele diversiteit en sociale ongelijkheid in Nederland.

Het behalen van een bachelorgraad (Bachelor of Science) in de Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie geeft de student(e) toegang tot de masteropleiding Anthropology and Development Studies.