Zoek in de site...

Wat is culturele antropologie en ontwikkelingssociologie?

In de culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestuderen we culturele diversiteit en ongelijkheid over de hele wereld: dichtbij en ver weg. We vragen ons af welke gewoontes en denkbeelden mensen hebben in verschillende culturen, waarom, en wat ze voor hen betekenen. Van belang is ook het vergelijkende perspectief: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen en binnen culturen en hoe kunnen we die verklaren? Daarnaast bestuderen we de relatie tussen culturele verschillen en ongelijkheid: waarom is er in sommige landen en bij sommige bevolkingsgroepen meer armoede, en in hoeverre hangt dat samen met culturele, sociale, politieke en economische verschillen. Daarbij besteden wij ook aandacht aan ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsorganisaties.

Binnen samenlevingen is onze blik op de sociale relaties van mensen gericht: welke relaties gaan mensen aan op het gebied van politiek, economie, familie en religie. Ook richten we ons op sociale netwerken en op de doeleinden waarvoor deze worden ingezet. Hoe werken mensen samen om hun politieke, economische of sociale identiteit te behouden en hun positie te versterken?

Sociaal-economische ongelijkheid en marginaliteit behoren zoals gezegd ook tot de kern van ons programma. We bestuderen dit op alledaags lokaal niveau en vragen ons daarbij af hoe dat samenhangt met politieke machtsstructuren op globaal niveau. Hoe vechten mensen zelf sociale ongelijkheid aan en hoe kunnen anderen hieraan meewerken?

Sociale relaties bestuderen we ten slotte op verschillende niveaus: lokaal, nationaal, internationaal en transnationaal. Fascinerend is het om te bekijken hoe mensen en hun relaties in beweging zijn. Hoe reageren mensen op lokaal niveau op globale processen, wat nemen ze van buitenaf over en wat behouden ze van het eigene? In welke nieuwe uitkomsten resulteren deze processen? Migratiestromen, transnationale netwerken, diaspora’s van vluchtelingen en de Nederlandse multiculturele samenleving zijn enkele bewegingen die door cultureel antropologen en ontwikkelingsdeskundigen worden bestudeerd.