Zoek in de site...

Minoren

Binnnen het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen worden minorpakketten aangeboden die studenten kunnen volgen in hun vrije ruimte.  Studenten kunnen bijvoorbeeld een minor Sociologie, Culturele Antropologie of Communicatiewetenschap volgen. Er worden ook thematische minoren aangeboden zoals een minor te volgen bij het Institute for Gender Studies. Inhoudelijke informatie is te vinden in de paragraaf over de minorruimte.

Studenten die een andere invulling willen geven aan de vrije ruimte dan het volgen van de aangeboden minoren, moeten hiervoor toestemming vragen bij de examencommissie van de opleiding waartoe zij behoren. Over de procedure hiervoor vind je meer informatie op de intranetpagina van jouw opleiding.