Zoek in de site...

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is belast met de inrichting en uitvoering van het studieprogramma. De opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studenten. De commissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestaat uit de volgende leden:

Stafleden: dr. Edwin de Jong (voorzitter), dr. Anouk de Koning, prof. dr. Toon van Meijl, dr. Lau Schulpen, drs. Irene Nelissen (adviserend lid), drs. C. Sanders (ambtelijke ondersteuning).

In de bachelor/masterstructuur opereren twee opleidingscommissies: één voor de bacheloropleiding en één voor de masteropleiding. Deze beide commissies bestaan uit drie leden van de wetenschappelijke staf en drie studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de directeur van het Onderwijsinstituut benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de decaan, directeur van het onderwijsinstituut en examencommissie.De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de:

  • decaan en directeur van het onderwijsinstituut;
  • examencommissie.

De opleidingscommissie voor de bacheloropleiding is in studiejaar 2016-2017 als volgt samengesteld:

  • stafleden: dr. Edwin de Jong (voorzitter), dr. Anouk de Koning, dr. Lau Schulpen
  • studentleden: Kay Mars, Amber Mulder, Anne Kennes
  • adviserend leden: mw. drs. Irene Nelissen (studieadviseur), mw. drs. Charlot Sanders (onderwijscoördinator) en mw. drs. Jacky Snoek (onderwijskundige advisering).

De opleidingscommissie voor de masteropleiding is in studiejaar 2016-2017 als volgt samengesteld:

  • stafleden: dr. Edwin de Jong (voorzitter), dr. Anouk de Koning, dr. Lau Schulpen
  • studentleden: Zoë van Otterloo, Annick van Brouwershaven
  • adviserend leden: mw. drs. Irene Nelissen (studieadviseur), mw. drs. Charlot Sanders (onderwijscoördinator) en mw. drs. Jacky Snoek (onderwijskundige advisering).

De bachelorcommissie en mastercommissie vergaderen gezamenlijk. Zowel stafleden als studentleden functioneren voor de commissie waarvan zij geen lid zijn als adviserend lid. Uitvoerend secretaris van beide commissies is de assistent onderwijscoördinator, mw. F. Klomp.
Voor opmerkingen/ klachten over de studie kan je terecht bij de studentleden van de opleidingscommissies.