Zoek in de site...

Inleiding

Het premasterprogramma van de opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is bedoeld voor studenten met een HBO- of WO bachelorgetuigschrift. De pre-master en master vormen één traject. Dit betekent dat na het succesvol afronden van de pre-master de bijbehorende 1-jarige Engelstalige Masteropleiding Anthropology and Development Studies volgt.

Voor alle studenten met een HBO- dan wel WO-bachelorgetuigschrift die niet vallen onder de opleidingen die een voorbereidende minor kunnen doen, geldt dat ze de pre-master van 60 EC moeten volgen voordat ze toegelaten kunnen worden tot de masteropleiding Anthropology and Development Studies. De pre-master is bedoeld om deficiënties weg te werken om zo te komen tot het universitaire bachelorniveau van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. De examencommissie van de opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bepaalt de omvang van de deficiënties. Studenten krijgen na het behalen van de pre-master een certificaat - dus geen bachelordiploma - met een overzicht van behaalde vakken en een toelatingsbewijs tot de betreffende master.

De doelstelling en eindtermen van het premasterprogramma zijn dezelfde als die voor de bacheloropleiding.