Zoek in de site...

Toelating tot het pre-masterprogramma

Studenten met een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift kunnen door de examencommissie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie worden toegelaten tot het premasterprogramma. Om toegelaten te kunnen worden tot de pre-master moet voldaan worden aan een aantal vereisten en zal er een beoordeling op motivatie en geschiktheid plaatsvinden door de examencommissie CAOS.
Studenten moeten in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelordiploma. Daarnaast moet voldaan zijn aan een wiskunde-eis. Op de website van culturele antropologie en Ontwikkelingssociologie (http://www.ru.nl/caos/onderwijs/pre-master/)  staat een uitgebreide brochure.