Zoek in de site...

Toelatingsvoorwaarden B2

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Studenten die het B1 (propedeutisch examen) Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie hebben behaald, hebben uiteraard toegang tot de studie voor het B2 (en vervolgens het B3) Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

Propedeusestudenten Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie die nog niet alle onderdelen van het B1 hebben behaald, mogen in het 2e jaar van hun studie deelnemen aan B2-onderdelen onder voorwaarde dat:

1. Voldaan is aan de BSA normen mits een positief BSA dan wel een aangehouden BSA advies.

2. Zie artikel 12.1 lid 2 uit de OER. Ten aanzien van de volgorde van de postpropedeutische onderdelen geldt:

a. aan de cursus statitistiek 2 kan pas worden begonnen na het gevolgd hebben of behalen van statistiek 1;
b. aan de cursus kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek kan pas worden begonnen na het volgen of behalen van methoden van onderzoek a;
c. aan het leerproject 2 kan pas worden begonnen na het behalen van het leerproject 1 en deelname aan (inclusief voldaan aan werkopdrachten van) kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek;
d. de onderdelen uit het derde bachelorjaar pas kunnen worden gevolgd en getoetst nadat alle onderdelen uit de propedeuse zijn behaald;.
e. aan het leerproject 3 kan pas worden begonnen na het behalen van het leerproject 2, ondernemen in internationale samenwerking, culture and mobility en onderzoeksmethoden en -technieken;
f. aan de bachelorscriptie kan pas deelgenomen worden indien minstens 138 EC is behaald, waaronder in ieder geval leerproject 2 en leerproject 3.

3. Voor het volgen van een keuzevak/minorprogramma bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.