Zoek in de site...

Minor Gender in kunst, cultuur en geschiedenis (LET)

Gender in kunst, cultuur en geschiedenis

Deze minor biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst en materiële cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de Verlichting. Vervolgens passen studenten deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de thematische cursussen. Studenten worden door deze minor in staat gesteld en ná deze minor in staat geacht om: in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen te beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; representaties in literaire en historische teksten, en materiele cultuur en kunst te analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emancipatie te relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de Verlichting; de inzichten van Genderstudies op het gebied van Letteren te verbinden met andere vakgebieden.

Specificaties

Wanneer: Semester 1, september - januari
Studiepunten: 15 ECTS
Inschrijven: 2-9 juli via Osiris “letteren alle”

Cursuscode Cursusnaam EC

Verplichte cursussen

SOW-VSB9207 Extreme Makeover. Lichaamstransformaties, cultuur & het ideale zelf (v/m) 5
SOW-VSB9053 Feminist Classics 5

Keuzecursussen

LET-ACWB200

Gender en de kunsten

5
LET-GESB2105

Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijkheid in cultuur en maatschappij

5

Coördinator

Dr. Liedeke Plate
Erasmusplein 1, kamer 11.21
Tel: 024 36 11 068
E-mail: l.plate@let.ru.nl