Zoek in de site...

Minor Gender in de westerse traditie (FTR)

Gender in de westerse traditie: Theorieën over gender, westerse beeldcultuur en postkoloniale kritiek

Hoe krijgt gender vorm in filosofische en christelijke tradities en hoe werken deze filosofische en theologische conceptualiseringen van (sekse)verschillen door in de westerse cultuur? Deze minor belicht de filosofische, theologische en postmoderne achtergronden en uitwerking van opvattingen over sekse en gender in de westerse traditie en cultuur. Dit gebeurt aan de hand van drie thematische zwaartepunten. De eerste cursus geeft een grondige inleiding in hedendaagse gendertheorieën en de interdisciplinaire debatten waarbinnen deze functioneren. In de tweede cursus wordt vanuit genderperspectief geanalyseerd hoe de ambivalente – taboeïserende én idealiserende – waardering van lichamelijkheid en seksualiteit in de christelijke traditie samenhangt met de verbeelding van (on)heil en hoe dit doorwerkt in westerse beeldcultuur. In de derde cursus wordt vanuit het postkoloniale denken onderzocht wat er in theorie, verbeelding en praktijk met gender en religie gebeurt onder condities van globalisering en westerse decentrering.

Specificaties

Wanneer: Semester 2, februari - mei
Studiepunten: 15 ECTS
Toelatingsvoorwaarden:

  • Post-propedeuse
  • Voldoende beheersing Engelse taal
  • Enige voorkennis van Genderstudies is gewenst, maar niet verplicht
Cursuscode Cursusnaam EC
SOW-VSB9007 Introducing Gender Theories 5
FTR-THMI200 Lichamelijkheid, seksualiteit en (on)heil in christelijke verbeelding en westerse beeldcultuur 5
FTR-THMI201 Gender, postkolonialiteit en religie 5

Coördinator

Prof. dr. Maaike de Haardt
Erasmusplein 1, kamer 17.01a
Tel: 024 36 12 483
E-mail: m.dehaardt@ftr.ru.nl