Zoek in de site...

Contract-/aanschuifonderwijs

Contractcursussen bieden u de mogelijkheid deel te nemen aan onderde­len uit het universitaire onderwijsaanbod. Als contractcursist wordt u de mogelijk­heid geboden naast studenten 'aan te schuiven' bij het regu­liere onderwijspro­gramma.

De speciaal geselecteerde cursussen worden opengesteld voor derden, die niet staan ingeschreven bij een Univer­siteit of Hogeschool. Het cursusaan­bod richt zich op personen werkzaam bij een instelling, de overheid of het bedrijfs­leven en op personen die zelfstandig werken of werkzoekend zijn. U kunt de cursussen dus volgen als een vorm van bij- of omscholing. Natuurlijk kunt u ook aan een cursus deelnemen uit louter interesse.

Dat betekent echter niet dat iedereen tot dit onderwijs wordt toegelaten. De inhoud van de aangeboden studie­stof veronderstelt zeker een voorop­lei­ding en/of een aansluiting op uw werkervaring. De entree-eis is afhan­kelijk gesteld van de inhoud van de cursus. Zie de toelatingsvoorwaarden van de specifieke cursussen om te zien of u in aanmerking komt. In zijn algemeenheid geldt voorals­nog een wenselijk toelatings­ni­veau van minimaal een VWO-opleiding.

Meer informatie over het volgen van cursussen op contractbasis is te vinden op de webpagina over aanschuifonderwijs.

Voor uitgebreide informatie kunt u zich wenden tot:

Diane Holland
Faculteit Sociale Wetenschappen
tel.: 024-3611681
e-mail: aanschuifonderwijsFSW@ru.nl