Zoek in de site...

Algemene informatie

Het onderwijsinstituut PWO verzorgt de bacheloropleiding, de masteropleiding Pedagogische wetenschappen en de masteropleiding Onderwijskunde. Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het reguliere bachelortraject en het traject binnen de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Beide varianten worden in deze studiegids beschreven.

Binnen de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen richt men zich op het bestuderen van processen en vraagstukken op het gebied van de opvoeding, onderwijs, leren en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarbij wordt een wetenschappelijke benadering gecombineerd met aandacht voor waarden en normen in de opvoeding en in de pedagogische beroepspraktijk. Tevens worden studenten in de gelegenheid gesteld theorie te verbinden met praktijkervaringen.

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen omvat drie jaar. Het eerste jaar bestaat uit de propedeuse (B1), gevolgd door een tweede en derde bachelorjaar (B2 en B3). Studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO traject) volgen de bachelor van Pedagogische Wetenschappen over 4 studiejaren en combineren dit met een Pabo opleiding. Een afgeronde bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen verleent toegang tot twee zelfstandige éénjarige masteropleidingen: de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijskunde.

Studenten in het bezit van een diploma van een hbo of wo bachelor kunnen een premasterprogramma volgen. Na het behalen van alle vakken van de premaster kan men zich inschrijven voor de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde. Een beschrijving van de premaster is terug te vinden in deze studiegids.