Zoek in de site...

Proefpersoonpunten

Elke reguliere student is verplicht om binnen de bachelor in totaal 24 praktijkuren als proefpersoon uit te voeren. Voor ALPO studenten is bepaald dat ze in totaal 16 praktijkuren moeten uitvoeren. De uren kunnen ingevuld worden door als proefpersoon aan experimenten mee te doen. Voor elk gevolgd uur wordt een punt toegekend.

Voor een goede gang van zaken is het proefpersonensysteem ontwikkeld (zie ww.ru.nl/proefpersonen) op basis waarvan gecontroleerd kan worden of een student aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Het heeft de voorkeur om de proefpersoonpunten in de eerste twee jaren van de opleiding af te ronden. Afronding van de proefpersoonpunten is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een bachelordiploma.

Voordat er deelgenomen kan worden aan een activiteit, dient er eerst een aanmelding gedaan te worden. Bij verhindering behoort de inschrijving tijdig geannuleerd te worden. Annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van het onderzoek. Niet tijdige afmelding leidt er toe dat er strafpunten in rekening worden gebracht. De strafpunten gelden als extra proefpersoonpunten die ingehaald moeten worden voordat er aan de proefpersoonverplichting is voldaan.