Zoek in de site...

Overgangsregeling 2016-2017

Vanaf studiejaar 2016-2017 zal de bachelor Pedagogische wetenschappen gefaseerd het nieuwe curriculum invoeren. De propedeuse zal in 2016-2017 als eerste vernieuwd worden. De overige bachelor jaren volgen in 2017-2018 (B2) en 2018-2019 (B3).

Voor komend studiejaar is er voor de propedeuse een overgangsregeling ingesteld. De overgangsregeling is bestemd voor studenten die voor september 2016 met de propedeuse zijn begonnen maar deze nog niet volledig hebben kunnen afronden. ALPO studenten kunnen ook van de overgangsregeling gebruik maken indien de betreffende B1 cursus ook in het ALPO traject zit. De regeling wordt voor één studiejaar ingesteld (2016-2017) en kan geraadpleegd worden in bijlage 8 van de bachelor OER 2016-2017.