Zoek in de site...

Programma op hoofdlijnen: ALPO

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit en de faculteit Educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). De ALPO is bedoeld voor studenten met een vwo vooropleiding die zowel gemotiveerd zijn om in het primair onderwijs werkzaam te zijn, als om een wetenschappelijke studie te volgen. Het ALPO-traject is vierjarig en leidt studenten op tot Bachelor of Science (BSc) in de Pedagogische Wetenschappen én tot Bachelor of Education (BEd). Studenten met een afgerond ALPO traject van de RU-HAN kunnen daarna kiezen voor een vervolgopleiding in de master. De masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen en de Researchmaster Behavioral Science zijn toegankelijk na afronding van het ALPO traject.

Doel ALPO
Als leerkracht primair onderwijs kunnen afgestudeerden onderwijs verzorgen aan kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Daarnaast zijn zij in staat wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het primaire onderwijs.

Opbouw studieprogramma
De bacheloropleidingen PW en de PABO verzorgen ieder studiejaar 50% van het programma. Dat betekent dat in één week zowel vakken op de RU als op de HAN gevolgd worden. Hiernaast lopen studenten in ieder jaar stage in het primair onderwijs. Na vier jaar behalen studenten zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen, als het PABO-diploma.

Beroepsperspectief
Als afgestudeerde kan de student werkzaam zijn als leraar én (ortho)pedagoog of onderwijskundige in het primair onderwijs. Afgestudeerden kunnen functies vervullen als leraar, onderwijsbegeleider, adviseur, ontwikkelaar maar ook taken vervullen van zorgcoördinator, of als lid van het managementteam. Daarnaast kan de afgestudeerde ook verbonden zijn aan meerdere scholen binnen één bestuur en schooloverstijgende werkzaamheden verrichten.

Programmaoverzicht

Jaar 1

periode

EC

Inleiding wetenschappelijk onderzoek

1 en 2

4

Analyse 1

1 en 2

4

Academische vaardigheden-1 ALPO

1 en 2

5

Motorische en perceptuele ontwikkeling

2

4

Cognitieve en taalontwikkeling

3

4

Sociale, emotionele en morele ontwikkeling

4

4

ALPO-mentoraat

3 en 4

1

Inleiding orthopedagogiek

3

4

totaal

30

Jaar 2

periode

EC

Wetenschapsfilosofie

1

4

Beroepsvaardigheden voor ALPO

1 en 2

6

Inleiding onderwijswetenschappen

2

4

Analyse 2

3 en 4

4

Ontwikkelingsproblemen

2

4

Leerproblemen

3

4

Sociale en emotionele problemen

4

4

ALPO-mentoraat 2

3  en 4

1

totaal

31

Jaar 3

periode

EC

Sociaal culturele context

1

4

Methodiek van de psychodiagnostiek

1 en 2

4

Psychometrie en besliskunde

1 en 2

4

Neuropsychologie

2

4

Coaching

2

4

Academische vaardigheden 2 ALPO

3 en 4

5

Analyse 3

3 en 4

4

Behandelingsmethodiek

3 en 4

4

totaal

33

Jaar 4

periode

EC

Ethische en juridische context

1

4

Beroepsvaardigheden 3

1 en 2

8

Analyse 4

1 en2

4

Bachelorscriptie

3 en 4

10

totaal

26

Bovenstaand programma geldt uitsluitend voor studenten die per studiejaar 2016-2017 met het traject starten. Studenten die voor september 2016 zijn gestart hebben het volgende studieprogramma:

Jaar 1 (2015-2016)                                          

studielast
Beschrijvende statistiek 5
Onderzoeksmethoden 5
Ontwikkelingspsychologie 1 4
Academische vaardigheden 1 ALPO 6
ALPO mentoraat 1
Ontwikkelingspsychologie 2 4
Wijsgerige en historische pedagogiek 4
Totaal 29

Jaar 2 (2016-2017)                                            
studielast
Beroepsvaardigheden ALPO 7
Wetenschapsfilosofie 4
Onderwijskunde 4
Analyse 2 5
Ontwikkelings- en leerproblemen 4
Gedragsproblemen 4
Totaal 28

Jaar 3 (2017-2018)
studielast
Psychometrie en besliskunde 6
Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en pedagogiek 8
Ontwikkelingspsychopathologie 4
Neuropsychologie 4
Data analyse 5
Aademische vaardigheden 2 ALPO 6
Totaal 33

Jaar 4 (2018-2019)
studielast
Methodiek van de psychodiagnostiek 4
Behandelingsmethodiek 4
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek 8
Sociale contexten of Coaching* 4
Bachelorscriptie 10
Totaal 30

*Keuzemogelijkheid