Zoek in de site...

Studiebegeleiding en mentoraat

Studieadviseur
Het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde heeft twee studieadviseurs: Susanne van Helden en Matthijs Brussen.

Je kunt bij hen onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een handicap;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Doe je de bachelor Pedagogische Wetenschappen of de ALPO, dan kun je met je vragen het beste terecht bij Matthijs.

Volg je een premaster, ben je masterstudent of heb je vragen over studeren in het buitenland, dan kun je het beste terecht bij Susanne.

Mentoraat

In de cursussen Academische Vaardigheden en Beroepsvaardigheden kom je in het eerste jaar wekelijks in een kleine groep bij elkaar onder begeleiding van een docent-mentor. In deze werkgroepen wordt naast de reguliere opdrachten regelmatig aandacht besteed aan studieplanning, tentamenvoorbereiding en je ervaringen met de studie. Daarnaast oriënteer je je op je toekomstige werkveld. Zo organiseert de opleiding jaarlijks de Beroependag, een symposium waar master-studenten informatie geven over hun werkzaamheden als (ortho)pedagoog of onderwijskundige in opleiding.

Je mentor is naast werkgroepbegeleider ook een luisterend oor. Je kunt altijd een beroep doen op haar of hem voor individuele begeleiding of advies. Je mentor kent de weg op de universiteit en kan je als het nodig is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de studieadviseur

Het mentoraat is ook bedoeld om samen met jou de voortgang van je studie in de gaten te houden en is gekoppeld aan het voorlopig studieadvies in februari. Het voorlopig studieadvies is een tussentijdse evaluatie van je studieresultaten die wordt afgegeven in het kader van het bindend studieadvies