Zoek in de site...

ALPO-programma start september 2014

Jaar 3 (2016-2017) studielast
Data analyse 5
Ontwikkelingspsychopathologie 4
Academische vaardigheden 2 ALPO 6
Neuropsychologie 4
Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en pedagogiek 8
Psychometrie en besliskunde 6
Totaal 33

Jaar 4 (2017-2018) studielast
Methodiek van de psychodiagnostiek 4
Behandelingsmethodiek 4
Sociale contexten of Coaching* 4
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek 8
Bachelorscriptie 10
Totaal 30

* = keuzemogelijkheid