Zoek in de site...

Cursusoverzicht ALPO

Jaar 2 (2016-2017)
studielast
Beroepsvaardigheden ALPO 7
Wetenschapsfilosofie 4
Inleiding onderwijswetenschappen 4
Analyse 2* 5
Ontwikkelings- en leerproblemen 4
Gedragsproblemen 4
Totaal 28

*Voorheen Toetsende statistiek: zie voor meer informatie hoofdstuk 1 Algemene informatie

Jaar 3 (2017-2018)
studielast
Psychometrie en besliskunde 6
Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en pedagogiek 8
Ontwikkelingspsychopathologie 4
Neuropsychologie 4
Data analyse 5
Academische vaardigheden 2 ALPO 6
Totaal 33

Jaar 4 (2018-2019)
studielast
Methodiek van de psychodiagnostiek 4
Behandelingsmethodiek 4
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek 8
Sociale contexten of Coaching* 4
Bachelorscriptie 10
Totaal 30

*Keuzemogelijkheid