Zoek in de site...

Programma ALPO

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een combinatie van een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte opleiding. Als ALPO-student behaal je in een vierjarig traject zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de RU als het Pabo diploma aan de HAN. Je leert het vak van leerkracht, maar je leert ook wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs.

In het ALPO-programma volg je grotendeels dezelfde cursussen als de studenten van het reguliere bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen, maar niet altijd in dezelfde volgorde. Voor sommige cursussen krijg je vrijstelling, of je volgt de cursus in een speciale ALPO-variant.

Bindend studieadvies
Omdat gebleken is dat het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar in hoge mate voorspellend is voor het studiesucces in het vervolg van de bachelorfase, heeft de Radboud Universiteit een bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Aan het eind van het eerste bachelorjaar krijgt iedere student een advies over voortzetting van de studie, gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten (EC). De procedure voor het BSA voor reguliere bachelorstudenten wijkt af van de procedure die hieronder wordt beschreven voor ALPO studenten. Als ALPO student krijg je namelijk twee bindende studieadviezen: één van de Pabo en één van Pedagogische Wetenschappen. De informatie hieronder gaat over het advies dat je krijgt van Pedagogische Wetenschappen.

In februari, na afloop van het eerste semester, krijg je eerst een voorlopig studieadvies. Dat advies is bedoeld als tussentijdse evaluatie. Het voorlopig studieadvies is gebaseerd op je resultaten tot dan toe en is gekoppeld aan het mentoraat. Als je in het eerste semester maar weinig of geen voortgang hebt geboekt, word je door de studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek over je studie.

Om aan het eind van je eerste jaar een positief studieadvies te krijgen moet je minimaal 20 van de 30 EC behalen. Voldoe je niet aan de minimale norm van 20 EC, dan krijg je een voorgenomen negatief advies. Een negatief advies betekent dat je je studie niet mag voortzetten en dat je je gedurende 3 jaar niet opnieuw voor het ALPO-traject aan de RU mag inschrijven. Voordat een voorgenomen negatief advies definitief wordt, heb je de mogelijkheid om een hoorzitting aan te vragen. Als er namelijk uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden zijn die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt, kan er een uitzondering worden gemaakt op het negatieve advies. De Commissie Studieadvies Eerste Jaar beoordeelt deze uitzonderingsgevallen.

Programmaoverzicht nieuwe curriculum (voor studenten die per studiejaar 2016-2017 starten)

Jaar 1

periode

EC

Inleiding wetenschappelijk onderzoek

1 en 2

4

Analyse 1

1 en 2

4

Academische vaardigheden-1 ALPO

1 en 2

5

Motorische en perceptuele ontwikkeling

2

4

Cognitieve en taalontwikkeling

3

4

Sociale, emotionele en morele ontwikkeling

4

4

ALPO-mentoraat

3 en 4

1

Inleiding orthopedagogiek

3

4

totaal

30

Jaar 2

periode

EC

Wetenschapsfilosofie

1

4

Beroepsvaardigheden voor ALPO

1 en 2

6

Inleiding onderwijswetenschappen

2

4

Analyse 2

3 en 4

4

Ontwikkelingsproblemen

2

4

Leerproblemen

3

4

Sociale en emotionele problemen

4

4

ALPO-mentoraat 2

3  en 4

1

totaal

31

Jaar 3

periode

EC

Sociaal culturele context

1

4

Methodiek van de psychodiagnostiek

1 en 2

4

Psychometrie en besliskunde

1 en 2

4

Neuropsychologie

2

4

Coaching

2

4

Academische vaardigheden 2 ALPO

3 en 4

5

Analyse 3

3 en 4

4

Behandelingsmethodiek

3 en 4

4

totaal

33

Jaar 4

periode

EC

Ethische en juridische context

1

4

Beroepsvaardigheden 3

1 en 2

8

Analyse 4

1 en2

4

Bachelorscriptie

3 en 4

10

totaal

26