Zoek in de site...

Het derde jaar (B3)

Het derde jaar (B3)
In het derde jaar rond je de bachelor af. De nadruk in het cursusprogramma van het derde jaar ligt op verdere scholing in specialistische beroepsvaardigheden en het doen van wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. De kennis die je hebt opgedaan leer je toepassen in de praktijk en je schrijft je bachelorscriptie. Naast de verplichte onderdelen is er ook in het derde jaar ruimte voor voor themacursussen en keuzevakken.

Studeren in het buitenland

Als je tijdens je bachelor een periode in het buitenland wilt studeren, dan is er in het B3 jaar ruimte om in het tweede semester je scriptie te schrijven en/of onderwijs te volgen aan een buitenlandse universiteit.

Je kunt in het buitenland enkele maanden een kort onderzoek uitvoeren volgens de eisen die gelden voor de bachelorscriptie. Als je je scriptie in het buitenland schrijft krijg je twee begeleiders toegewezen: een begeleider in de ontvangende instelling (dat moet een gepromoveerd onderzoeker zijn) en een begeleider op de Radboud Universiteit. De RU-begeleider begeleidt het schrijven van de scriptie en is eindverantwoordelijke.

Je kunt er ook voor kiezen om in het tweede semester van je B3 jaar onderwijs te volgen aan een instelling waarmee de opleiding een uitwisselingscontract heeft afgesloten. De roostering van Klinische Vaardigheden, een verplichte cursus die deels in deze periode valt, wordt aangepast voor studenten die naar het buitenland gaan. In overleg met studieadviseur Susanne van Helden moet je ruim voor vertrek bekijken hoe je programmaonderdelen kunt inhalen die je mist door je verblijf in het buitenland.

Heb je interesse om in het tweede semester van het B3 jaar, of (een deel van) de master in het buitenland te studeren, neem dan vroegtijdig contact op met Susanne van Helden: s.vanhelden@pwo.ru.nl. Op donderdagen van 13.00 tot 14.00 uur houdt zij een speciaal inloopspreekuur voor studenten met vragen over studeren in het buitenland. Als je in het tweede bachelorjaar zit en je denkt dat je in je B3 jaar misschien wel naar het buitenland wilt, loop dan voor informatie alvast eens binnen op het spreekuur. Meer informatie over een studieverblijf in het buitenland vind je ook op de website van het International Office Social Sciences.

Onderdelen B3 programma

Verplichte onderdelen

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB3100 Bachelorscriptie 10
SOW-PWB3200 Sociale contexten 4
SOW-PWB3210 Interventies 4
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie 4
SOW-PWB3230 Ethiek 4
SOW-PWB3240 Methodiek van de psychodiagnostiek 4
SOW-PWB3250 Behandelingsmethodiek 4
SOW-PWB3280

Kennis in praktijk 3

6

Keuzedeel

Cursuscode Cursustitel EC
Vrije keuze/Themacursussen 12
Keuze van één uit
SOW-PWB3330 Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek 8
SOW-PWB3340 Beroepsvaardigheden 3 Pedagogiek