Zoek in de site...

Cursusoverzicht B1

Cursuscode Cursusnaam
SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek
SOW-PWB1200 Analyse 1
SOW-PWB1210 Academische Vaardigheden 1
SOW-PWB1230 Kennis in praktijk 1 (KIP1)
SOW-PWB1240 Analyse 2
SOW-PWB1250 Beroepsvaardigheden 1
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling
SOW-PWB1280 Sociaal emotionele en morele ontwikkeling
SOW-PWB1290 Inleiding Orthopedagogiek
SOW-PWB1300 Inleiding diagnostiek