Zoek in de site...

Propedeuse

Programma bachelor jaar 1
Het programma van het eerste bachelorjaar, ook wel propedeuse genoemd, heeft een oriënterende en selecterende functie. Dat betekent dat je als student zodanig inzicht krijgt in de inhoud van de opleiding dat je aan het eind van het eerste jaar een overtuigde keuze kunt maken of Pedagogische Wetenschappen de opleiding is voor jou en of het academische niveau bij je past.

Drie leerlijnen
De leerlijn Theorie start in het eerste jaar met inleidende cursussen pedagogiek, onderwijswetenschappen, orthopedagogiek en diagnostiek en cursussen over de normale ontwikkeling. Daarnaast is er ook aandacht voor de historische context van de pedagogiek en leer je om kritisch na te denken over pedagogische theorieën.  

Binnen de leerlijn Onderzoek leer je hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en beschrijft. Je maakt daarbij gebruik van kennis over methoden en statistiek. In het eerste bachelorjaar start je met het beschrijven van statistiek. In de tweede helft van het studiejaar leer je enkele methoden om statistiek te toetsen.

In het eerste studiejaar ga je direct kennis maken met de praktijk, zodat je direct de theoretische kennis die je hebt geleerd kan toepassen. In de tweede helft van het studiejaar ga je werken aan beropesvaardigheden die noodzakelijk zijn om later als (ortho)pedagoog of onderwijskundige te functioneren.

Bindend studieadvies
Het bindend studieadvies houdt in dat een student die in zijn of haar eerste jaar niet voldoende studiepunten haalt, die opleiding aan deze universiteit niet verder mag volgen. Eerstejaars moeten minstens 42 van de 60 punten in hun eerste jaar halen. Haalt de student dit niet, dan mag hij of zij de opleiding niet voortzetten. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je minder goed kan studeren. Neem bij bijzondere omstandigheden altijd contact op met de studieadviseur, zodat de situatie tijdig kan worden gemeld en er met je meegedacht kan worden hoe je zo optimaal mogelijk kan studeren.

Onderdelen B1 programma

cursuscode titel cursus ec contact-uren*
SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context 4 33
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen 4 33
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek 4 33
SOW-PWB1190 Inleiding weteschappelijk onderzoek 4 33
SOW-PWB1200 Analyse 1** 4 36
SOW-PWB1210 Academische vaardigheden 1 5 33
SOW-PWB1230 Kennis in praktijk 1 6 33
SOW-PWB1240 Analyse 2** 4 36
SOW-PWB1250 Beroepsvaardigheden 1 5 29
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling 4 33
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling 4 33
SOW-PWB1280 Sociaal emotionele en morele ontwikkeling 4 33
SOW-PWB1290 Inleiding orthopedagogiek 4 33
SOW-PWB1300 Inleiding diagnostiek 4 33

* Contacturen zijn opgebouwd uit hoorcolleges, werkcolleges en /of practicumbijeenkomsten en tentamentijd (3 uur)
**In de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) hebben deze cursussen de volgende titels: Statistiek 1 (Analyse 1) en Statistiek 2 (Analyse 2)

Bovenstaande cursussen zijn verplicht voor de studenten in het volledige, driejarige bachelorprogramma.

Honoursprogramma voor propedeusestudenten

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde bachelorstudenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend programma te volgen.

Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor propedeusestudenten is er een aantrekkelijk programma samengesteld. Hier ontmoet je studenten van verschillende opleidingen. Je verdiept je in de relatie tussen media en diverse wetenschapsgebieden en je gaat op zoek naar het hart van en voor jouw vakgebied. Het programma bestaat uit twee cursussen van elk zeven avondbijeenkomsten. In een kleine groep van maximaal vijftien studenten maak je kennis met toponderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines. Het programma begint omstreeks november zodat je eerst een goede start kunt maken bij je reguliere opleiding. De extra studiebelasting is ongeveer 12,5% bovenop je  reguliere studie. De sollicitatiedeadline is 1 oktober 2016.