Zoek in de site...

Overzicht cursussen

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-PWB1210 Academische Vaardigheden 1 5
SOW-PWB1220 Academische Vaardigheden 1 voor ALPO 5
SOW-PWB2180 Academische vaardigheden 2 6
SOW-PWB2181 Academische vaardigheden 2 ALPO 6
SOW-PWB2182 Academische vaardigheden premaster 5
SOW-PWB2200 Algemene psychodiagnostiek 4
SOW-PWB1011 ALPO Mentoraat 1
SOW-PWB1200 Analyse 1 4
SOW-PWB1240 Analyse 2 4
SOW-PWB3100 Bachelorscriptie 10
SOW-PWB3180 Bachelorscriptie buitenland: Honours en studenten internationalisering 10
SOW-PWB3250 Behandelingsmethodiek 4
SOW-PWB1250 Beroepsvaardigheden 1 5
SOW-PWB2190 Beroepsvaardigheden 2 6
SOW-PWB3330 Beroepsvaardigheden 3 - Orthopedagogiek 8
SOW-PWB3340 Beroepsvaardigheden 3 - Onderwijs en pedagogiek 8
SOW-PWB3272 Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en Pedagogiek premaster 5
SOW-PWB2191 Beroepsvaardigheden ALPO 7
SOW-PWB2193 Beroepsvaardigheden premaster 5
SOW-PWB3020 Clinical decision making 5
SOW-PWBTV050 Coaching 4
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling 4
SOW-PWBTV010 Complexe psychopathologie en hulpverlening 4
SOW-PWB2130 Conceptuele reflectie (alleen voor Honours) 5
SOW-PWB3010 Data-analyse 5
SOW-PWB3230 Ethiek 4
SOW-PWB3300 Gebrekkige gewetensontwikkeling en criminaliteit (alleen voor Honours) 5
SOW-PWB1020 Gedragsproblemen 4
SOW-PWBTV040 Gehandicaptenzorg 4
SOW-PWVK050 Gifted education 5
SOW-PWB1300 Inleiding diagnostiek 4
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen 4
SOW-PWB1290 Inleiding Orthopedagogiek 4
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek 4
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek 4
SOW-PWB3210 Interventies 4
SOW-PWB1230 Kennis in praktijk 1 (KIP1) 6
SOW-PWB2250 Kennis In Praktijk 2 (KIP2) 5
SOW-PWB3280 Kennis In Praktijk 3 (KIP 3) 6
SOW-PWBTV060 Leren: Lezen, spelling en rekenen 4
SOW-PWBTV030 Leren en instructie 4
SOW-PWB3240 Methodiek van de diagnostiek: training in diagnostische besluitvorming 4
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling 4
SOW-PWB3140 Motorische ontwikkeling en belichaamde cognitie (alleen voor Honours) 5
SOW-PWB2240 Neuropsychologie 4
SOW-PWB1030 Ontwikkelings- en leerproblemen 4
SOW-PWB1071 Ontwikkelingspsychologie premaster 4
SOW-PWB2210 Ontwikkelingspsychopathologie 4
SOW-PWB2220 Pedagogiek en praktijk 4
SOW-PWBKV030 Positieve en persoonlijke ontwikkeling 4
SOW-PWB2170 Psychometrie en besliskunde 6
SOW-PWB2171 Psychometrie premaster 4
SOW-PWB1280 Sociaal emotionele en morele ontwikkeling 4
SOW-PWB3200 Sociale en culturele contexten en (ortho)pedagogisch handelen 4
SOW-PWB2140 Stage honoursprogramma Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 10
SOW-PWB2230 Verklaringsmodellen 4
SOW-PWB3290 Voorbereiding onderzoek Buitenland 5
SOW-PWBTV020 Vormgeven van onderwijs 4
SOW-PWB3220 Wetenschapsfilosofie 4
SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context 4
SOW-PWBKV012 Youth and Sexualities 4