Zoek in de site...

Pre-master Onderwijskunde

Na afronding van het toelatingsprogramma start in februari het officiële pre-masterprogramma. Hiervoor geldt dat studenten zich via studielink moeten aanmelden en een lening via DUO kunnen aanvragen.

Studenten met een HBO bachelor
Studenten die in het bezit zijn van een HBO bachelor kunnen zich alleen inschrijven voor het toelatingsprogramma. Na afronding van dit programma ontvangen ze een toelatingsverklaring waarmee inschrijving via Studielink voor het pre-masterprogramma mogelijk is.

Studenten met een WO bachelor
Studenten die in het bezit zijn van een WO bachelor of master in de sociale wetenschappen zoals Sociologie, Psychologie, of Culturele Antropologie mogen zich direct inschrijven voor het pre-masterprogramma. De volgorde van onderdelen zal voor hen anders zijn. Een individuele studieplanning is hierop meestal van toepassing. Voor toelating tot het pre-masterprogramma dient contact te worden gezocht met de examencommissie via Katja Groot: k.groot@pwo.ru.nl

Studenten met een WO bachelor of master buiten de sociale wetenschappen dienen meestal eerst het toelatingsprogramma te volgen. Geadviseerd wordt om een afspraak te maken met de studieadviseur om te bekijken of er vrijstellingen mogelijk zijn.

Pre-masterprogramma Onderwijskunde februari 2017 - januari 2018*
Het pre-masterprogramma Onderwijskunde (35 EC) zal de volgende onderdelen bevatten:

  • Analyse 2: 4 EC
  • Neuropsychologie: 4 EC
  • Data analyse: 5 EC
  • Psychometrie Pre-master: 4 EC
  • Beroepsvaardigheden 3 Onderwijs en Pedagogiek: 8 EC
  • Bachelorscriptie: 10 EC

* Het studieprogramma kan aan verandering onderhevig zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Contacturen pre-masterprogramma
In het eerste jaar zullen de verplichte bijeenkomsten, responsiecolleges en werkgroepen eveneens op de vrijdagochtend en -middag worden geroosterd. Ook hier geldt dat voor de colleges die niet op vrijdag plaatsvinden er weblectures (college-opnamen) worden gemaakt. Studenten mogen ook de colleges die op andere dagen plaatsvinden bijwonen. Voor het tweede jaar zal worden bekeken of roostering op één dag mogelijk is.

Kosten pre-masterprogramma
Voor de pre-master betalen studenten geen collegegeld maar een pre-mastervergoeding die gebaseerd op het aantal te volgen EC's. De pre-mastervergoeding voor 2016-2017 wordt hier bekend gemaakt.

De pre-mastervergoeding kan betaald worden in vijf termijnen voor juli 2017.

Contact
Heb je na het lezen van de informatie vragen over de pre-master, neem dan contact op met de studieadviseur Susanne van Helden, zij helpt je graag verder.