Zoek in de site...

Studenten van andere opleidingen

Minor Pedagogische Wetenschappen

Het is voor studenten van andere WO- en HBO-opleidingen mogelijk om bijvakken te volgen uit het eerste en/of tweede jaar van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. Voor HBO-studenten zijn daar echter wel restricties aan verbonden. Zo moet je in het bezit zijn van een HBO-propedeuse of een VWO-diploma.

Minor Pedagogische wetenschappen voor HBO-studenten
De opleiding biedt in het eerste semester van het studiejaar (periode september - januari) een basisminor aan van 24 EC voor HBO-studenten die interesse hebben om na afronding van hun opleiding een pre-masterprogramma te gaan volgen. De minor geeft een goed beeld van wat je kunt verwachten van een universitaire vervolgopleiding Pedagogische wetenschappen. Bovendien bevat de minor een aantal vakken die je in het toelatingsprogramma voor de pre-master dan niet meer hoeft te doen. Het volgen van deze minor verkort de duur van het pre-masterprogramma niet maar maakt de studiebelasting wel lichter.


Programma van de basisminor

Onderdeel EC
a. Inleiding Pedagogiek(*) 4
b. Inleiding Onderwijswetenschappen 4
c. Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek(**) 4
d. Analyse 1(**) 4
e. Wetenschapsfilosofie(**) 4
f. Verklaringsmodellen 4

(*) deze cursus is ook onderdeel van het toelatingsprogramma Pedagogische Wetenschappen
(**) deze cursus is ook onderdeel van de toelatingsprogramma's Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Het is mogelijk om de basisminor uit te breiden naar 28 of 32 EC. Daarvoor kunnen de volgende onderdelen worden gevolgd:


Aanvulling minor

Onderdeel EC
Pedagogiek en praktijk 4
Ontwikkelingspsychopathologie 4

Minor Pedagogische wetenschappen voor WO-studenten

Bovenstaande minor kan ook worden gevolgd door WO-studenten. Voor studenten die een opleiding binnen Sociale wetenschappen volgen, geldt dat zij Beschrijvende statistiek en Inleiding wetenschappelijk onderzoek veelal binnen de eigen opleiding hebben gevolgd. Zij kunnen een minor van 16 EC volgen of de minor aanvullen met andere onderdelen in overleg met de studieadviseur.

Studenten die zelf een minor willen samenstellen of losse bijvakken willen volgen wordt aangeraden om in de studiegids te kijken naar cursussen die inhoudelijk bij elkaar passen. Let wel op of je voldoet aan de toelatingseisen voor een bepaalde cursus. Practica, Themacursussen en B3-onderdelen zijn niet toegankelijk voor studenten van buiten de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen.

Inschrijven voor minoren
Studenten van buiten de Radboud Universiteit moeten zich voor voor deze minor inschrijven via een toelatingsverklaring. Informatie hierover vind je op de site van de RU Centrale Studentenbalie. Voor het ondertekenen van de toelatingsverklaring en roosterinformatie kun je terecht bij een van de studieadviseurs van de bacheloropleiding: Matthijs Brussen (m.brussen@pwo.ru.nl) of Susanne van Helden (s.vanhelden@pwo.ru.nl).