Zoek in de site...

Cursusoverzicht B2

Cursuscode Cursusnaam
SOW-PWB2170 Psychometrie en besliskunde
SOW-PWB2180 Academische vaardigheden 2
SOW-PWB2190 Beroepsvaardigheden 2
SOW-PWB2200 Algemene psychodiagnostiek
SOW-PWB2210 Ontwikkelingspsychopathologie
SOW-PWB2220 Pedagogiek en praktijk
SOW-PWB2230 Verklaringsmodellen
SOW-PWB2240 Neuropsychologie
SOW-PWB2250 Kennis In Praktijk 2 (KIP2)
SOW-PWB3010 Data-analyse
SOW-PWBTV010 Complexe psychopathologie en hulpverlening
SOW-PWBTV020 Vormgeven van onderwijs
SOW-PWBTV030 Leren en instructie
SOW-PWBTV040 Gehandicaptenzorg
SOW-PWBTV050 Coaching
SOW-PWBTV060 Leren: Lezen, spelling en rekenen
SOW-PWBKV012 Youth and Sexualities
SOW-PWBKV030 Positieve en persoonlijke ontwikkeling
SOW-PWB3020 Clinical decision making
SOW-PWB2130 Conceptuele reflectie (alleen voor Honours)
SOW-PWB2140 Stage honoursprogramma Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde