Zoek in de site...

Radboud Honours Academy

Honoursprogramma's voor bachelorstudenten
Naast een honoursprogramma voor propedeuse studenten is er ook de mogelijkheid om vanaf het tweede studiejaar aan een honoursprogramma deel te nemen. Jaarlijks worden de beste eerstejaarsstudenten van elke opleiding uitgenodigd om te solliciteren naar een plaats binnen een honoursprogramma voor bachelorstudenten. Je kunt in de bachelorfase kiezen tussen het disciplinaire programma van je eigen faculteit of het interdisciplinaire honoursprogramma voor alle bachelorstudenten. De extra studiebelasting bovenop je reguliere studie bedraagt 25%.

Disciplinair honoursprogramma

Het disciplinair honoursprogramma Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde is alleen toegankelijk voor studenten die de reguliere variant van de bacheloropleiding volgen. De omvang van het disciplinaire honoursprogramma is 30 EC en wordt gevolgd in het tweede en derde bachelorjaar. Het programma bestaat uit een stage, cursorisch onderwijs en een buitenlands studieverblijf waarbij er onderzoek gedaan wordt voor de Bachelorscriptie. Intensieve persoonlijke begeleiding en coaching zijn kenmerkend voor alle onderdelen.

Toelating tot het honoursprogramma Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde is niet vrijblijvend. Aan het begin van het programma wordt met elke student een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld waaraan de Radboud Honours Academy én de student zich committeren. Van studenten wordt ook verwacht dat ze naast het honoursprogramma het tweede en derde bachelorjaar zonder noemenswaardige vertraging voltooien.

De bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen selecteert in maart de beste studenten op basis van behaalde studieresultaten. Deze studenten worden in april per brief uitgenodigd te solliciteren naar een plaats binnen het honoursprogramma. De selectie voor toelating vindt in juli plaats op basis van een motivatiebrief en een gesprek. Als harde voorwaarde geldt dat de propedeuse in één jaar behaald moet zijn.

De volgende cursussen vallen onder het disciplinaire honoursprogramma Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Honoursjaar Cursustitel Aantal ec
1 Conceptuele reflectie 5
Stage honoursprogramma Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 10
2 Gebrekkige gewetensontwikkeling en criminaliteit 5
Motorische ontwikkeling en belichaamde cognitie 5
Aanvulling Bachelorscriptie in het buitenland 5*

* De Bachelorscriptie buitenland heeft een studiebelasting van 10 ec. Studenten van het honoursprogramma volgen een aanvulling van 5 ec en die vallen binnen het honoursprogramma.

Interdisciplinair honoursprogramma

Bij het interdisciplinaire honoursprogramma heb je de mogelijkheid om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. Het programma voor bachelorstudenten duurt 1 ½  jaar. In het eerste jaar volg je drie cursussen. Het tweede studiejaar staat in het teken van een denktank en een daaraan gekoppelde cursus. Je krijgt intensief onderwijs van inspirerende docenten over zaken als  sterrenkunde, geluk of de relatie tussen kunst en wetenschap. De cursussen en denktanks zijn kleinschalig van opzet. Interactieve colleges worden afgewisseld met studiedagen en excursies. In de denktank ga je aan de slag met een concrete opdracht van organisaties als Politie Oost-Gelderland, Stichting Kiemt of de Liberation Route. De sollicitatiedeadline is mei 2017.

Honours Scholarships
Wil je naast je reguliere studie naar het buitenland om extra onderzoek te doen in een internationaal hoog aangeschreven laboratorium of onderzoeksinstituut? Dan kun je een Honours Scholarship aanvragen. Door de confrontatie met internationale toponderzoekers binnen je eigen wetenschappelijke discipline krijg je de mogelijkheid om nog verder de diepte in te gaan en je voor te bereiden op een wetenschappelijke carrière. Om in aanmerking te komen voor een beurs moet je een gedegen onderzoeksvoorstel indienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De duur van je buitenlandverblijf moet minimaal 8 weken zijn. Er zijn per jaar twee sollicitatiedeadlines: 1 mei en 1 oktober 2017.

Meer informatie
Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01

Telefoon: 024-3615955
E-mail: honours@honours.ru.nl
Website: www.ru.nl/honoursacademy