Zoek in de site...

Themacursussen en vrije ruimte

Vanaf het tweede studiejaar (B2) is er in het bachelorcurriculum de mogelijkheid om 24 EC aan cursussen zelf in te vullen. Hierbij moet er een onderscheid worden gemaakt bij invulling door themacursussen en de invulling door cursussen in de vrije ruimte.

De volgende cursussen zijn als themacursus aangemerkt:
1. Coaching
2. Gehandicaptenzorg
3. Leren: lezen, spelling en rekenen
4. Complexe psychopathologie en hulpverlening 
5. Vormgeven van onderwijs
6. Leren en instructie

In totaal volg je in ieder geval 8 van de 24 EC met deze cursussen. Dat betekent dat er minimaal twee cursussen uit bovenstaande overzicht gekozen worden. Er mogen meer cursussen gekozen worden. Het is mogelijk om alle 24 EC van de vrije ruimte in te vullen met de themacursussen. Dit kan verspreid worden over het tweede en derde bachelor jaar. De themacursussen worden in het tweede semester van de B2 en B3 aangeboden.

Naast de themacursussen is er ook een gedeelte vrije ruimte. Afhankelijk van het aantal themacursussen dat er gekozen is blijft er maximaal 16 EC open voor de vrije ruimte. Vrije ruimte houdt in dat er de mogelijkheid is om de ruimte in te vullen met elke gewenste universitaire cursus. Als voorwaarde wordt gesteld dat de cursussen van universitair niveau zijn. Elke universitaire opleiding mag gekozen worden en het jaar waarin de cursus gegeven wordt is niet van belang. De cursussen mogen aan Nederlandse universiteiten of aan buitenlandse universiteiten gevolgd worden.