Zoek in de site...

Het tweede jaar (B2)

Programma bachelor 2 (B2)
Het tweede jaar heeft geen selecterende functie meer, wel een oriënterende. De nadruk ligt op aandacht voor problemen in de ontwikkeling. Daarnaast is er vanaf het B2 jaar ook ruimte voor keuzevakken en themacursussen. Dit biedt de mogelijkheid tot een eerste verkenning van een specifiek (ortho)pedagogisch of onderwijskundig werkveld, terwijl je bij een specifieke belangstelling voor onderzoek de kans krijgt om je daarin verder te verdiepen. Daarbij is er de mogelijkheid om de cursus Academische vaardigheden 2 in het Engels te volgen. De statistieklijn uit het eerste jaar wordt voorgezet en verder uitgediept. Ook in het tweede jaar wordt de cursus Kennis in praktijk aangeboden, waarbinnen je middels opdrachten de kennis van het afgelopen jaar leert te integreren en toe te passen op vraagstukken vanuit de klinische en/of onderzoekspraktijk om zo inhoud te geven aan het ‘scientist-practitioner'-model.

Onderdelen B2 programma

code titel cursus ec
SOW-PWB2170 Psychometrie en besliskunde 6
SOW-PWB2180 Academische vaardigheden 2 6
SOW-PWB2190 Beroepsvaardigheden 2 6
SOW-PWB2200 Algemene psychodiagnostiek 4
SOW-PWB2210 Ontwikkelingspsychopathologie 4
SOW-PWB2220 Pedagogiek en praktijk 4
SOW-PWB2230 Verklaringsmodellen 4
SOW-PWB2240 Neuropsychology 4
SOW-PWB2250 Kennis in praktijk 2 5
SOW-PWB3010 Data-analyse 5
Themacursussen/ Vrije keuze 12
Keuze uit:
SOW-PWBTV010 Complexe psychopathologie en hulpverlening 4
SOW-PWBTV020 Vormgeven van onderwijs 4
SOW-PWBTV030 Leren en instructie 4
SOW-PWBTV040 Gehandicaptenzorg 4
SOW-PWBTV050 Coaching 4
SOW-PWBTV060 Leren: lezen, spelling en rekenen 4