Zoek in de site...

Programma B3

In het B3-jaar kies je welke richting jij wilt inslaan binnen de Psychologie. Je krijgt daarbij veel ruimte om je eigen studieprogramma samen te stellen. Ga daarom serieus aan de slag om te kijken welke richting jij interessant vindt en welke vakken en onderwerpen daarbij passen.

Domeinkeuze en twee verdiepingsvakken
In het begin van het jaar kies je één profileringsdomein (uit Ontwikkeling & Psychische Gezondheid, Brein & Cognitie of Gedrag & Omgeving). Hierin specialiseer je je de rest van het B3-jaar en hiermee maak je straks de overstap naar één van de masterspecialisaties of naar een master aan een andere universiteit.
Je volgt de bijbehorende Domein3-cursus. Daarnaast kies je nog een tweede Domein3-cursus.

Beroepsethiek
De cursus Beroepsethiek voor psychologen (PSB3AS30N) is binnen alle domeinen verplicht.

Domeinkeuzevakken
Binnen je profileringsdomein kies je vier cursussen (4 x 4 ec; zie het schema hieronder). Gebruik deze keuzemogelijkheden om te werken aan je profiel als afgestudeerde!

Volledig vrije keuze
De volledige vrije keuze beslaat 16 ec. Je kunt hiervoor naar eigen interesse cursussen kiezen: buiten of binnen je domein, bij andere RU-opleidingen en bij opleidingen aan andere universiteiten, in het binnen- of buitenland. De enige voorwaarden zijn dat de cursussen van academisch niveau zijn, dat het geen kernthema's betreft en dat je keuzevakken qua inhoud, leerdoelen en literatuur niet overeenkomen met Psychologie-cursussen die je al gevolgd hebt.
Stel bij voorkeur een samenhangend pakket samen!
Buiten Psychologie kun je bijvoorbeeld samenhangende vakken kiezen, die gericht zijn op onderscheiden werkvelden. 
Gebruik deze keuzeruimte om te werken aan je persoonlijke leerroute en profilering, zodat je met een onderscheidend profiel afstudeert!

Semester abroad
Je kunt je vrije keuze en (alternatieven voor) je domeinkeuzevakken ook invullen met een buitenlands studieverblijf.

Onderzoek, TOM en bachelorthese
Het sluitstuk van je bachelor is uiteraard je bachelorthesis (6 ec), waarin je laat zien zelfstandig een onderzoek te kunnen bedenken, opzetten, uitvoeren en rapporteren op een domeinspecifiek onderwerp dat jouw interesse heeft. Je doet, met beperkte begeleiding en dus vrijwel zelfstandig, een onderzoek (Onderzoekspracticum 3) en hiervan doe je verslag in de Bachelorthesis. Je kiest het bij je domein behorende Toegepaste onderzoeksmethoden, Onderzoekspracticum en de Bachelorthesis.

Bachelor 3 op hoofdlijnen (NB: gecursiveerde cursussen worden in het Engels gegeven)

Code Cursustitel EC Contact-uren

Twee cursussen (12 ec) uit:

SOW-PSB3BC15N B&C 3: Cognitieve Neuropsychologie 6 34
SOW-PSB3BE15N G&O 3: Cognitie, attitude, motivatie 6 48
SOW-PSB3DH15N O&G 3: Psychopathologie en ontwikkeling 6 46
Ethiek
SOW-PSB3AS30N Beroepsethiek voor psychologen 4 32
Toegepaste onderzoeksmethoden
SOW-PSB3RS35N Applied research methods B&C 4 32
SOW-PSB3RS40N TOM G&O 4 32
SOW-PSB3RS45N Applied research methods O&G 4 32
Onderzoekspracticum 3
SOW-PSB3RS50N OP3 Brein/ Research Project B&C 6 18
SOW-PSB3RS55N OP3 Gedrag/ Research Project G&O 6 18
SOW-PSB3RS60N OP3 Persoon/ Research Project O&G 6 18
Bachelor thesis
SOW-PSB3RS65N Bachelor thesis B&C 6
SOW-PSB3RS70N Bachelor thesis G&O 6 18
SOW-PSB3RS75N Bachelor thesis O&G 6 16
Vier domeinkeuzevakken (4 ec elk) 16 variabel
Volledig vrije keuze 16 variabel
Totaal 60

Domeinkeuzevakken (NB: gecursiveerde cursussen worden in het Engels gegeven).

Cursuscode Cursustitel EC

Domeinkeuzevakken Brein & Cognitie (B&C)

SOW-PSB3BC25N

Neurophysiology of Cognition and Behaviour

4
SOW-PSB3BC20N Taal in uitvoering 4
SOW-PSB3BC16N Psychopharmacology and Psychopathology 4
SOW-PSB3BC30N Human Motor Control and Sport 4
SOW-PSB3BC35N

Signal Analysis and Matlab

4
SOW-PSB3BC40N Learning, Remembering and Forgetting 4
SOW-PSB3BC45N Consiousness and Perception 4
SOW-PSB3DH65N Gespreksvaardigheden 4
SOW-PSB3DH45N Affective Science and Psychopathology 4

Domeinkeuzevakken Gedrag & Omgeving (G&O)

SOW-PSB3BE50N Organisatiepsychologie 4
SOW-PSB3BE45N Social Influence 4
SOW-PSB3BE40N Arbeidspsychologie 4
SOW-PSB3BE35N Intergroepsrelaties vanuit multicultureel perspectief 4
SOW-PSB3BE30N Interpersonal Relationships 4
SOW-PSB3BE25N Evolutionary Foundations of Human Behaviour 4
SOW-PSB3BE20N Sport Psychology 4
SOW-PSB3BE21N Literature review Sport and Excercise Sciences 6
SOW-PSB3DH65N Gespreksvaardigheden 4

Domeinkeuzevakken Ontwikkeling &

Psychische Gezondheid (O&G)

SOW-PSB3DH20N Psychodiagnostiek in de gezondheidszorg 4
SOW-PSB3DH50N Psychotherapie 4
SOW-PSB3DH25N Preventie 4
SOW-PSB3DH65N Gespreksvaardigheden 4
SOW-PSB3DH30N Fear, Anxiety and related disorders 4
SOW-PSB3DH35N Gendered Psychopathologies: addiction, eating disorders and depression 4
SOW-PSB3DH40N Early development: Chances and Risks 4
SOW-PSB3DH55N Adolescence: Chances and Risks 4
SOW-PSB3DH60N Adulthood and Ageing: Chances and Risks 4
SOW-PSB3DH45N Affective Science and Psychopathology 4

Uitsluitend te kiezen in vrije keuzeruimte

SOW-PSB3FE10N Psychologie van de seksualiteit 4