Zoek in de site...

B3-vakken met specifieke toelatingsvoorwaarden

Je kunt pas aan B3-onderdelen deelnemen als de propedeuse behaald is. Daarnaast gelden voor alle studenten de volgende voorwaarden:

Deelname aan onderstaande B3 vakken is pas mogelijk als

onderstaande vakken behaald zijn

Kennis van onderstaande vakken wordt bekend verondersteld

Toegepaste onderzoeksmethoden (Brein & Cognitie, Ontwikkeling & Psychische Gezondheid, Gedrag & Omgeving)

Statistiek 2

Psychometrie en Besliskunde

Onderzoekspracticum 3

Bachelorthesis

Onderzoekspracticum 2

Statistiek 2

Methoden van Onderzoek

Data-analyse

Psychometrie en Besliskunde

Toegepaste onderzoeksmethoden (Brein & Cognitie, Ontwikkeling & Psychische Gezondheid, Gedrag & Omgeving)

Een vak is behaald als een voldoende geregistreerd staat in Osiris. De voorwaarde dat kennis bekend wordt verondersteld betekent dat er in het onderwijs en de tentamens van uit wordt gegaan dat men het vak behaald heeft, maar dat naleving hiervan niet wordt afgedwongen.