Zoek in de site...

Docenten

Binnen de opleiding Psychologie werken ongeveer 120 docenten. In elke cursusbeschrijving staan in de rechterkolom de betrokken docenten vermeld. Onder Inlichtingen vind je het emailadres van de cursuscoördinator en/ of verantwoordelijk docent, die je kunt benaderen voor vragen over de cursus. Email-adressen en telefoonnummers van docenten kun je verder gemakkelijk vinden via de Radboud Organisatiegids.

De meeste docenten zijn werkzaam als docent en onderzoeker in één van de zeven leerstoelgroepen die gezamenlijk Psychologie vormen. Kortheidshalve noemen we hieronder per leerstoelgroep de verantwoordelijk hoogleraar en het secretariaat: