Zoek in de site...

Roosters B1, B2 en B3

Eerste en tweede semester
De roosters voor het eerste semester zijn vanaf 1 juli beschikbaar; voor het tweede semester vanaf 1 december.

Jouw persoonlijk rooster bekijken
In je persoonlijk rooster kun je voor de cursusonderdelen waarvoor je je via Osiris hebt ingeschreven de dagen, tijden en collegezalen zien.

Roosters van andere cursussen bekijken
De roosters van cursussen, waarvoor je je (nog) niet hebt ingeschreven, kun je bekijken door de betreffende cursussen zelf te selecteren:

  • Ga naar www.ru.nl/rooster
  • Zoek via Vakken of via Studieprogramma
  • Selecteer de juiste cursus/ programma
  • Klik op rechtsonder op 'Rooster toevoegen'.

Tentamenrooster
De tentamendata en -locaties van de eerste semester cursussen waarvoor je bent ingeschreven, bekijk je via je persoonlijk rooster of via de cursusbeschrijving in de studiegids (zie SWS-knop in de rechterkolom).

De dagen en tijdstippen van alle Ba Psychologie-tentamens bekijk je via het tentamenrooster van het eerste of tweede semester: zie WE@PSY onder 'Direct naar...'  Voor de locaties van de tentamens raadpleeg je je persoonlijk rooster.

Let op:

  • Door onvoorziene omstandigheden kunnen roosterwijzigingen optreden. Raadpleeg dus voor aanvang van een cursus of tentamen steevast je persoonlijk rooster nog eens.