Zoek in de site...

Inschrijving tentamens

Aanmelding voor een cursus betekent automatisch ook inschrijving voor het tentamen. Voor het tentamen hoef je je dus niet apart in te schrijven.

Raadplegen tentamenresultaten

Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald. Osiris biedt ook de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken. Bekijk het instructiefilmpje.

Niet geslaagd?

Als je het tentamen niet haalt, heb je recht op één hertentamen

Inschrijving voor het hertentamen

Moet je een hertentamen doen? Voor een hertentamen moet je je zelf inschrijven; dit gebeurt niet automatisch. Schrijf je uiterlijk 5 werkdagen voor het hertentamen, via Osiris.

Tijdige afmelding voor tentamens

Als je niet kan deelnemen aan een tentamen in verband met bijzondere omstandigheden, schrijf je een mail naar OSP@socsci.ru.nl om je af te melden. Vermeld duidelijk en beknopt de redenen. De Examencommissie beoordeelt dan je afmelding. Als je afmelding akkoord is, mag je alsnog meedoen aan het hertentamen en wordt je hiervoor ingeschreven.
Let op: meld je je niet tijdig af, dan krijg je een 0 en kan je niet meedoen aan het hertentamen.