Zoek in de site...

Fraude wordt bestraft

Fraude en medeplichtigheid aan fraude worden bestraft (OER). Studenten, docenten en surveillanten kunnen vermoedens van fraude melden aan de examencommissie. De commissie stelt dan een onderzoek in en treft disciplinaire maatregelen. Onder fraude wordt verstaan:

  • Plagiaat
  • Fabricatie en falsificatie van gegevens
  • Verstoring van het rechtmatig verloop van toetsing en inzages.