Zoek in de site...

Uitslag Niet Deelgenomen (ND) in Osiris

De toetsresultaten vind je in Osiris.

ND in Osiris?

De uitslag ND betekent ‘Niet Deelgenomen’. Deze uitslag krijg je als je ingeschreven stond voor een toets, maar de toets niet hebt gemaakt. Let op: ND telt mee als toetspoging voor een eventueel judicium (bv cum laude)!

Voorkom een ND en zorg ervoor dat je alleen ingeschreven bent voor toetsen die je daadwerkelijk maakt en meld je bijtijds af via Osiris. Afmelding kan in noodgevallen ook via osp@socsci.ru.nl of via 024-3616163. Afmelden via het OSP kan uiterlijk tot de eindtijd van het tentamen.

Per ongeluk voor een herkansing ingeschreven, terwijl je het vak hetzelfde studiejaar toch hebt afgerond? En daardoor een ND ontvangen? Neem contact op met het OSP en dien bij hen een verzoek in om de ND te verwijderen uit Osiris.