Zoek in de site...

Bindend Studieadvies (BSA)

Elke eerstejaars student aan de Radboud Universiteit krijgt, conform Radboud beleid, aan het eind van het studiejaar een bindend studieadvies (BSA) over het voortzetten van de studie.

Voorlopig studieadvies

Na afloop van het eerste semester (eind februari) ontvang je een voorlopig studieadvies. Dit voorlopig studieadvies is vooral bedoeld als waarschuwing voor studenten die tot dan toe onvoldoende studievoortgang hebben geboekt.

Positief advies

Binnen de opleiding Psychologie moet je in het eerste jaar 42-60 EC behalen om in aanmerking te komen voor een positief BSA. Daarbij worden uitsluitend de EC's geteld van cursussen van de propedeutische fase (B1). Heb je vrijstellingen voor propedeusevakken, dan tellen deze niet mee voor het BSA.

Negatief advies

Haal je 41 EC of minder, dan krijg je een negatief bindend advies. Dit houdt in dat je de komende drie studiejaren je niet nogmaals voor de opleiding Psychologie aan de RU kan inschrijven.

Studiestakers voor 1 maart

Studiestakers die in een volgend academisch jaar met dezelfde studie beginnen, moeten in dat jaar de hele propedeuse (60 EC) afronden om aan het einde van hun tweede studiejaar alsnog een positief BSA te verkrijgen.

Procedure naar definitief BSA

Na afloop van het tweede semester ontvangen studenten hun BSA. De resultaten van de herkansingen in juli worden hierin meegerekend. Eind juli ontvang je per brief een bindend positief studieadvies als je 42-60 EC behaald hebt. Heb je 0-41 EC aan propedeusevakken Psychologie behaald, dan ontvang je per brief eerst een voornemen tot een bindend negatief studieadvies. Ben je van mening dat je ten onrechte een voornemen tot een negatief BSA hebt ontvangen, dan kun je dit tijdens een hoorzitting aan de Commissie Studieadvies Eerste Jaar toelichten. De Commissie beslist snel daarna om het definitief negatief bindend studieadvies te maken of om het studieadvies aan te houden. Maak je geen gebruik van de mogelijkheid tot een hoorzitting, dan wordt het voornemen tot een bindend negatief studieadvies omgezet in een definitief bindend negatief advies.

Aangehouden studieadvies

De Commissie Studieadvies Eerste Jaar kan bij uitzonderlijke omstandigheden het besluit over het BSA aanhouden en pas een jaar later uitbrengen ( 'aangehouden advies'). Naast bijzondere omstandigheden zal de Commissie je studiegedrag meewegen, bijvoorbeeld of je hebt geprobeerd de omstandigheden op te lossen of hiermee anders om te gaan, en of je hebt geprobeerd om je ondanks omstandigheden toch zo goed mogelijk op de studie te concentreren.
Ontvang je een aangehouden advies, dan wordt aan het einde van het tweede jaar alsnog een bindend studieadvies gegeven. Voor een positief bindend studieadvies moet je dan ten minste alle vakken van de propedeuse Psychologie behaald hebben.

Hoe vraag ik een hoorzitting aan en bereid ik me voor?

Ontvang je eind juli een voornemen tot negatief bindend studieadvies en denk je in aanmerking te komen voor een aangehouden advies? Bijvoorbeeld vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang belemmeren (of belemmerd hebben) of vanwege evidente fouten in de EC-berekening? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om bij de Commissie Studieadvies Eerste Jaar een hoorzitting aan te vragen.

  • De brief met het voornemen tot een negatief advies, vermeldt ook de datum van de hoorzitting en de procedure en deadline om een hoorzitting aan te vragen.
  • Neem contact op met de studieadviseur om te bespreken of een hoorzitting een goede optie is en om je, waar nodig en mogelijk, te laten adviseren over de aanvraagbrief.
  • Schrijf een brief aan de Commissie Studieadvies Eerste Jaar met een toelichting waarom jij denkt in aanmerking te komen voor een aangehouden advies.

Belangrijke data BSA 2016-2017

Student dient verzoek tot hoorzitting in bij OSP

Uiterlijk 16 augustus

Student ontvangt uitnodiging hoorzitting

Week van 21 augustus

De CSEJ houdt waar nodig gedurende de hele dag hoorzitting.

Woensdag 23 en vrijdag 25 augustus

Is er bij jou tijdens de studie sprake van bijzondere omstandigheden die je belemmeren in je studievoortgang, neem dan direct contact op met de studieadviseur om dit te bespreken! Wacht niet tot het BSA is uitgebracht.

Deze tekst is met zorg samengesteld en zou geen fouten mogen bevatten. Desondanks kunnen hiernaan geen rechten ontleend worden.