Zoek in de site...

Mentoraat

Het mentoraat loopt gedurende de hele bachelor-opleiding door en is gekoppeld aan Academische Vaardigheden voor Psychologen en de Onderzoekspractica 1, 2 en 3. Het mentoraat is een verplicht studieonderdeel.

Propedeuse
In de propedeuse is je AV/OP1-docent tevens je mentor. Tijdens de AV/ OP1-bijeenkomsten werk je aan je studieportfolio. Dit is een persoonlijk verslag aan de hand van voorgegeven thema's, waarin je reflecteert op jezelf, je studie en je mogelijkheden en vorderingen. De docent begeleidt je hierbij. Aanvullend heb je met de docent/ mentor in de loop van het B1-jaar twee individuele studievoortgangsgesprekken. Hierin bespreken jullie ondermeer:

  • Of jij je thuis voelt in de opleiding en in Nijmegen
  • Of de opleiding aansluit op je interesse en verwachtingen
  • Hoe je studieresultaten zijn
  • Of jij echt kiest voor onze opleiding Psychologie
  • Of wij denken dat je een academische studie succesvol zult kunnen afronden
  • Of we jou geschikt vinden voor deelname aan een honours programma.

B2 en B3
Het mentoraat bestaat in B2 uit twee groepsbijeenkomsten en in het B3 uit één groepsbijeenkomst. Je maakt zelf een keuze voor een mentor. Voor het B2/3-mentoraat moet je jezelf via Blackboard aanmelden!

In de B2-bijeenkomsten denk je, aan de hand van opdrachten, na over je studieaanpak, studievoortgang en academische ontwikkeling. Je oefent ondermeer in redeneer- en reflecteervaardigheden. Ook oriënteer je je op een domein-keuze in B3 en op een eventueel studieverblijf in het buitenland.  
Tijdens de B3-bijeenkomst en -studieportfolio ga je na welke studie- en loopbaankeuzes (master(variant, soort stage en stage-instelling, voorkeursfunctie etc) jou het beste passen, en reflecteer je op de competenties die daarvoor nodig zijn en nog ontwikkeld dienen te worden.

Mocht je studievoortgang te wensen overlaten, dan ga je samen met je mentor na wat je hieraan al gedaan hebt, en wat je verder nog kunt doen.