Zoek in de site...

Structuur bachelorprogramma

Het bachelorprogramma bestaat uit twee clusters:

  • Theoretisch cluster, bestaande uit de domeinen Brein & Cognitie, Gedrag & Omgeving en Ontwikkeling & Psychische Gezondheid
  • Vaardigheden-cluster, bestaande uit de leerlijn Onderzoeksvaardigheden (cursuscodes RS), Academische vaardigheden (cursuscodes AS) en Professionele vaardigheden (cursuscodes PS).

Via de Vakken-index in de Studiegids zoek je per cursus eenvoudig de informatie over leerdoelen, docenten, literatuur, werk- en toetsvormen en het rooster.

Theoretisch
cluster

Onderzoeks-
vaardigheden

Academische vaardigheden

Professionele
vaardigheden

Totaal
B1 Algemene Inleiding Psychologie
(A en B)

Psychologie in Actie

Brein & Cognitie 1 (B&C1)

Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 1 (O&G1)

Gedrag & Omgeving 1 (G&O1)

Methoden

Statistiek 1

Onderzoeks-practicum 1 (incl. mentoraat)

Proef-persoonuren

Academische Vaardigheden (incl. mentoraat)

Professionele vaardigheden

60 EC
B2 B&C2: Klinische Neuro-psychologie

O&G2: Psycho-pathologie en levensloop

G&)2: Gedrag in arbeids-
organisaties

Kernthema I (keuze uit 6)

Kernthema's II (keuze uit 6)

Domein-oriëntatie

Statistiek 2

Psychometrie/
besliskunde

Data-analyse

Onderzoeks-practicum 2
(incl. mentoraat)

Theoretische Psychologie

Filosofie van Geest, Brein en Gedrag

Practica professionele vaardigheden
B&C,
O&G en G&O2

60 EC
B3 Keuze van 2 uit 3:

B&C3: Cognitieve Neuro-psychologie

O&G3: Gezondheids-psychologie

G&O3: Cognitie, attitude en motivatie

Domeinkeuze-cursussen (3 domein-cursussen naar keuze)

Vrije keuze / Semester abroad/ Leerroutes

Toegepaste onderzoeks-methoden (domein-specifiek)

Onderzoeks-practicum 3 (domein-specifiek)
(incl. mentoraat)

Bachelorthesis (domein-specifiek)

Beroepsethiek voor psychologen

Gespreks-vaardigheden

Pycho-diagnostiek

Practica professionele
vaardigheden binnen
het domein

Vrije keuze (binnen of buiten psychologie, nationaal of internationaal)

60 EC

Keuze-onderdelen
Het B1-programma is merendeels verplicht; wel kun je binnen Acadmische Vaardigheden/ Onderzoekspracticum1 je eigen onderzoeksthema kiezen.

In het B2-programma kies je twee (uit 12) kernthema's (2 x 6 ec) en kies je een eerste domeinkeuzevak. Dit vormt de start van je persoonlijke leerroute, waarmee jij je profileert. Je profileringsleerroute kun je geheel zelf samenstellen (totaal 44 ec).

In het B3-jaar kun je 28 ec van je programma zelf samenstellen: de domeinkeuzevakken (12 ec) en de volledig vrije ruimte (16 ec).

Proefpersoonuren
Als eerstejaars psychologie student ben je verplicht om als proefpersoon deel te nemen aan psychologische en pedagogische experimenten. Meer informatie vind je op de blackboardpagina van Academische Vaardigheden (AV).

Mentoraat
Het mentoraat loopt gedurende de hele bachelor-opleiding door en is gekoppeld aan Academische Vaardigheden voor Psychologen en de Onderzoekspractica 1, 2 en 3. Het mentoraat is een verplicht studieonderdeel.