Zoek in de site...

Kernthema's

In B2 kies je zelf twee zogeheten Kernthema's (elk 6 ec), waarin je een belangrijk psychologisch onderwerp (bijvoorbeeld Emotie, Taal, Waarneming of Motivatie en prestatie) analyseert vanuit biologische, psychologische en sociale invalshoeken. Een dergelijke geïntegreerde benadering leidt tot een kritische evaluatie van bepaalde theoretische opvattingen en tot een ‘rijkere' analyse of interventie. Door je kernthema's doelgericht te kiezen, maak je tevens een begin met het ontwikkelen van je eigen profiel als aanstaand psycholoog.

Met de Kernthema's kun je beginnen te werken aan een onderscheidend profiel van jezelf als toekomstig psycholoog. Kies dus bewust die thema's die passen bij jouw interesses en het toekomstig werkveld van jouw voorkeur.

Course Code Course Title
SOW-PSB2SP80E Religion and Spirituality
SOW-PSB2SP05E Emotion
SOW-PSB2SP50E Motivation and Performance
SOW-PSB2SP10E Conscious and Unconscious Processes
SOW-PSB2SP15E Perception, Action & Development
SOW-PSB2SP20E Mental Load and Stress
SOW-PSB2SP25E Language and Communication
SOW-PSB2SP55E Learning and Behaviour
SOW-PSB2SP60E Development of Primary Relationships
SOW-PSB2SP65E Pain Perception and Treatment
SOW-PSB2SP70E Development of Pro- and Antisocial Behaviour
SOW-PSB2SP30E Eating Behaviour
SOW-PSB2SP75E Culture and Behaviour