Zoek in de site...

B2-vakken met specifieke toelatingsvoorwaarden

Voor onderstaande B2-vakken gelden specifieke toelatingsvoorwaarden.

Deelname aan onderstaande B2 vakken is pas mogelijk als

onderstaande vakken behaald zijn

Kennis van onderstaande vakken wordt bekend verondersteld

Statistiek 2

Statistiek 1

Onderzoekspracticum 2

Onderzoekspracticum 1

Statistiek 1

Methoden van Onderzoek

Het in het eerste semester gekozen kernthema, waaraan OP2 is gekoppeld

Statistiek 2

Psychometrie en Besliskunde

Statistiek 1

Statistiek 2

Data-analyse

Statistiek 1

Statistiek 2

Psychometrie en Besliskunde

Een vak is behaald als een voldoende geregistreerd staat in Osiris. De voorwaarde dat kennis bekend wordt verondersteld betekent dat er in het onderwijs en de tentamens vanuit wordt gegaan dat men het vak behaald heeft, maar dat naleving hiervan niet wordt afgedwongen.