Zoek in de site...

Bacheloropleiding

Binnen het onderwijsinstituut worden drie bacheloropleidingen verzorgd:

De programma´s van deze opleidingen duren drie jaar; het eerste jaar wordt afgesloten met een propedeusegetuigschrift; daarna volgt het tweede en derde bachelorjaar. Voor alle opleidingen aan de Radboud Universiteit geldt in het eerste jaar het Bindend Studie Advies (BSA). De bacheloropleiding kent een afronding, in de vorm van een Bachelorscriptie, waarna de student de graad Bachelor of Science (BSc) wordt toegekend. Studenten met een afgeronde Bacheloropleiding kunnen indien zij voldoen aan de voorwaarden toegang krijgen tot de aansluitende masteropleiding. Studenten die belangstelling hebben voor de Engelstalige Research Master kunnen daarover informatie vinden op de website www.ru.nl/master/scs/. Zowel de reguliere Masteropleidingen als de Research Master Social Cultural Sciences hebben een eigen studiegids.