Zoek in de site...

Contacturen

Studielast
In de drie jaren van het bachelorprogramma Sociologie worden gemiddeld per week ca. 15 contacturen gepland. Contacturen betreffen hoor- en responsiecolleges, werkgroepen en practica.

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van elk 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken van 10 weken. Per blok wordt er voor de eerste acht weken onderwijs gepland. De twee overige weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens.

Hieronder tref je per studiejaar en per semester aan hoeveel contacturen er in dat studiejaar en semester gemiddeld zijn en in welke vorm (HC = hoor- of responsiecollege, WG = werkgroep of practicum). De overige uren per week zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie houdt niet alleen voorbereiding op tentamens in, maar ook voorbereiding en uitwerking van colleges en werkgroepen en het maken/uitvoeren van opdrachten.

Contacturen per
onderwijsweek
HC WG
B1
Semester 1 14,8 10,8 4,0
Semester 2 14,0 8,4 5,6
B2
Semester 1 14,5 10,2 4,3
Semester 2 15,1 9,8 5,3
B3
Semester 1 15,00 -- --
Semester 2* 8,00 -- --

* Daarnaast lopen studenten gedurende 3 maanden stage (28 uur per week)

Aangezien een aantal cursussen nog in ontwikkeling zijn, kunnen aan bovenstaande cijfers geen rechten worden ontleend.