Zoek in de site...

Het Honoursprogramma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend programma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Honoursprogramma voor propedeusestudenten
Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor propedeusestudenten is er een aantrekkelijk programma samengesteld. Hier ontmoet je studenten van verschillende opleidingen. Je verdiept je in de relatie tussen media en diverse wetenschapsgebieden en je gaat op zoek naar het hart van en voor jouw vakgebied. Het programma bestaat uit twee cursussen van elk zeven avondbijeenkomsten. In een kleine groep van maximaal vijftien studenten maak je kennis met toponderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines. Het programma begint omstreeks november zodat je eerst een goede start kunt maken bij je reguliere opleiding. De extra studiebelasting is ongeveer 12,5% bovenop je  reguliere studie. De sollicitatiedeadline is 1 oktober 2016.

Honoursprogramma's voor bachelorstudenten
Jaarlijks worden de beste eerstejaarsstudenten van elke opleiding uitgenodigd om te solliciteren naar een plaats binnen een honoursprogramma voor bachelorstudenten. Je kunt in de bachelorfase kiezen tussen het disciplinaire programma van je eigen faculteit of het interdisciplinaire honoursprogramma voor alle bachelorstudenten. De extra studiebelasting bovenop je reguliere studie bedraagt 25%.


Disciplinair honoursprogramma Maatschappijwetenschappen
In het honoursprogramma maatschappijwetenschappen voer je individueel onderzoek uit naar aanleiding van een actuele onderzoeksvraag. De onderzoeken sluiten aan bij lopend onderzoek van de leerstoelgroepen Sociologie, Communicatiewetenschap, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Je kunt zelf kiezen in welk vakgebied je je wilt verdiepen. Het programma duurt twee jaar. In het eerste jaar volg je inhoudelijke en methodische cursussen waarmee je toewerkt naar een uitgewerkt onderzoeksplan. In het tweede jaar voer je het onderzoek uit en rapporteer je over de resultaten. Je krijgt intensieve begeleiding door een ervaren onderzoeker. In het programma wordt een meester-gezel-verhouding tot stand gebracht. Dit betekent dat je in onderling overleg met de docent grote vrijheid hebt bij de invulling van je onderzoek. In gezamenlijke bijeenkomsten met de begeleider en de andere honoursstudenten van het onderzoeksthema bediscussieer je elkaars werk. Ook een studiebezoek aan het buitenland is onderdeel van het programma. De sollicitatiedeadline is eind mei 2017.

Interdisciplinair honoursprogramma
Bij het interdisciplinaire honoursprogramma voor bachelorstudenten heb je de mogelijkheid  om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken. Het programma duurt 1,5 jaar. In het eerste jaar volg je drie interdiscipliniare cursussen. Het tweede studiejaar staat in het teken van een denktank. Je krijgt intensief onderwijs van inspirerende docenten over zaken als sterrenkunde, de relatie tussen mens en dier of gender en macht in politiek en management. De cursussen en denktanks zijn kleinschappig van opzet. De interactieve colleges worden afgewisseld met studiedagen en excursies. In de denktank ga je aan de slag met een concrete opdracht van organisaties als Politie Oost-Gelderland, Stichting Kiemt  of Liberation Route. 
De deadline is eind mei 2017

Meer informatie 
Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij Maartje Cobussen MSc.

Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01
Telefoon: 024-3615955
E-mail: honours@honours.ru.nl 
Website: www.ru.nl/honoursacademy