Zoek in de site...

Regeling keuzevakken, bijvakken en voorbereiedende minoren voor niet-sociologen

Studenten van andere opleidingen en met een interesse in Sociologie kunnen keuzevakken doen of, als zij interesse hebben in de master, een voorbereidende minor volgen.
Niet alle vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden. De volgende vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden en wanneer je er meer volgt bouwen deze samen op tot een minor van minimaal 18ec:

Verplicht
SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de sociologie 6ec / periode 1
Keuze van minimaal 2 uit:
SOW-SOB2001 Hedendaagse sociologische theorieën 6ec / periode 1
SOW-SOB1005 Maatschappelijke vooroordelen 6ec / periode 2
SOW-SOB2010 Social Inequality 6ec / periode 3
SOW-SOB2031 Social Capital 6ec / periode 4

Inschrijven minor Sociologie
Volg je de vakken van Sociologie als minor (18ec of meer), dan schrijf je je in Osiris in voor de “Minor Sociologie”. Daarnaast schrijf je je voor de afzonderlijke vakken in.

Inschrijven keuzevakken
Volg je een enkel vak, of enkele vakken, dan schrijf je je alleen voor dit vak/deze vakken afzonderlijk in Osiris in. Het is daarbij sterk aan te raden te beginnen met de inleidende cursus Sociologie: SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de Sociologie.

Bijvakker van een andere universiteit
Volg je de vakken als bijvakker van een andere universiteit, dan moet je voordat je je kan inschrijven voor de vakken in Osiris inschrijven als bijvak-student. Hiervoor heb je een toelatingsverklaring van de examencommissie nodig. Deze vraag je met een begeleidende mail aan bij de examencommissie via examencommissiesociologie@maw.ru.nl. Voeg bij je verzoek 1) een voortgangsoverzicht van je eigen studie (een gestempelde en ondertekende cijferlijst) en 2) het formulier Toelatingsverklaring bijvakstudent. Dit formulier kan je vinden op de website van Dienst Studentenzaken: http://www.ru.nl/studenten/inschrijving/inschrijven-0/formulieren/.

Voorbereidende minor voor instroom in de master Sociologie
Naast de mogelijkheid om zelf een minor Sociologie samen te stellen met bovenstaande vakken of het volgen van losse keuzevakken is het voor studenten met een relevantie WO-bacheloropleiding mogelijk een voorbereidende minor te volgen. In combinatie met het eigen bachelordiploma kan na afronding van de voorbereidende minor de student via de examencommissie worden toegelaten tot de master Sociologie. Studenten kunnen deze voorbereidende minor volgen tijdens hun eigen bacheloropleiding. Meer informatie is te vinden op deze website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/sociologie/pre-master/voorbereidende-minor/.

Als je de voorbereidende minor hebt afgerond en je bachelor diploma hebt behaald vraag je toelating tot de master aan bij de examencommissie Sociologie (examencommissiesociologie@maw.ru.nl). Daarnaast dien een inschrijfverzoek voor de master in via Studielink. Indien je wordt toegelaten ontvang je de toelatingsverklaring van de examencommissie getekend retour. Met deze verklaring kan je je inschrijven via Studielink compleet maken.

Minor Sociologie voor HBO-studenten (30ec)