Zoek in de site...

Minoren

De omvang van de vrije ruimte in de bacheloropleiding sociologie is 18 ec.

In de regel vullen studenten de vrije ruimte in met een minorprogramma. Hierbij kunnen studenten kiezen uit diverse minoren die worden aangeboden binnen het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen MAW zoals hieronder beschreven.

Daarnaast kan je er ook voor kiezen zelf een samenstelling van vakken voor de invulling van de vrije ruimte te maken. Indien je er voor kiest zelf een pakket samen te stellen, dient dit pakket (de minorinvulling) vooraf goedgekeurd te worden door de examencommissie van de opleiding Sociologie.

Denk bijvoorbeeld aan vakken bij andere opleidingen als Politicologie, Psychologie of het CICAM. Daarnaast kunnen vakken gevolgd in het buitenland meestal ook ingezet worden om de minorruimte op te vullen.

Welke voorwaarden er worden gesteld aan een eigen invulling van de vrije ruimte en hoe je toestemming kan aanvragen bij de examencommissie staat beschreven de intranetpagina van de opleiding Sociologie, onder het kopje ‘je studie, en dan 'vrij keuze ruimte/minor'.

Bij de invulling van de vrije ruimte dienen studenten er rekening mee te houden dat het niet is toegestaan om hetzelfde onderdeel deel te laten uitmaken van zowel het bachelorexamen als het aansluitende masterexamen.

Minor Beleid voor Sociologie

SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleid 6ec
SOW-MAWB3002 Sociale participatie en beleidsanalyse 6ec
SOW-MAWB3005 Gender and Diversity 6ec

Minor Gender, Cultuur en Maatschappij
Voor meer informatie bekijk de website van Institute for Genderstudies op http://www.ru.nl/genderstudies/onderwijs/minoren_gender/minor_gender_cultuur/.
Inschrijven voor deze minor kan in Osiris voor de minor "Gender, cultuur en maatschappij". Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in.

Minor Communicatiewetenschap
Inleiding in de communicatiewetenschap is een verplicht onderdeel van het bachelor curriculum sociologie. Studenten dienen dan ook minimaal 3 vakken van 6 ec te kiezen voor de invulling van hun minor van 18 ec (BA2 en BA3 niveau).

Verplicht basisvak (BA1 niveau)

SOW-CWB1001

Inleiding in de communicatiewetenschap

6ec

Aanvullen tot minoromvang binnen eigen curriculum:

Theorievak: één of twee naar keuze

SOW-CWB2018

Theorieën over de media-effecten

6ec

SOW-CWB2004

Theorieën over mediaboodschappen

6ec

SOW-CWB3001

Theorieën over mediagebruik en receptie

6ec

Veldvak: één of twee naar keuze

SOW-CWB2002

Communicatie en informatie

6ec

SOW-CWB2016

Communicatie en beïnvloeding

6ec

SOW-CWB2006

Communicatie en cultuur

6ec

In de studiegids van Communicatiewetenschap vind je de cursusbeschrijvingen.
Inschrijven voor deze minor doe je in Osiris voor de minor "Communicatiewetenschap". Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in. 

Voorbereidende minor voor instroom in de Master Communicatiewetenschap
Het is mogelijk om met een bachelor Sociologie in combinatie met een voorbereidende minor in te stromen in één van de masterspecialisaties van de master Communicatiewetenschap. Er zijn twee specialisaties: Media en beïnvloeding en Media, journalistiek en nieuwsgebruik. Voor beide masterspecialisaties bestaat een eigen voorbereidende minor met een studielast van 18 EC. Het voorbereidende van de minor heeft betrekking op de theoretische dan wel methodische basis die wordt gelegd om instroom in de master mogelijk te maken. Je kunt deze minor doen in de vrije ruimte/minorruimte van je eigen bacheloropleiding. Meer informatie over voorbereidende minoren vind je op http://www.ru.nl/opleidingen/master/communicatie/pre-master/ & http://www.ru.nl/opleidingen/master/communicatie/pre-master/voorbereidende-minor/ Meer informatie over de master vind je op http://www.ru.nl/opleidingen/master/communicatie/.

Minor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Met ingang van cohort 2016-2017 is Introduction CAOS I (CAOSB1010; 6 ec) een verplicht onderdeel van het curriculum van Sociologie. *Vóór 2016-2017 was Introduction into Cultural and Social Anthropology (CAB1016; 6 ec) een verplicht onderdeel van het curriculum van Sociologie. Studenten dienen het aantal vakken te kiezen dat voldoende is om tot de omvang van hun vrije ruimte te komen. NB: Het verplichte onderdeel Introduction CAOS I óf Introduction into Cultural and Social Anthropology dien je te volgen of al af te hebben voordat men kan deelnemen aan de andere cursussen.

Verplicht basisvak (BA1 niveau)

SOW-CAOSB1010

Introduction CAOS I*

6ec

Theorievakken, 2 naar keuze:

SOW-CAOSB31

Politics, Government and Ethnicity

6ec

SOW-CAOSB27

Culture, Development and Globalization

6ec

SOW-MAWB3001

Culturele diversiteit en beleidsanalyse

6ec

Themavakken, 2 naar keuze:

SOW-CAOSB305

Cultuur, identiteit en religie

3ec

SOW-CAOSB306

Gender en sociale ongelijkheid

3ec

SOW-CAOSB307

Markt, materiële cultuur en meerwaarde

3ec

In de studiegids van Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie vind je de cursusbeschrijvingen.

Inschrijving
Als je deel wilt nemen aan de minor Culturele antropologie en Ontwikkelingssociologie moet je je voor de gehele minor inschrijven in Osiris. Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in.

Voorbereidende minor CAOS voor instroom in de Master Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
Deze voorbereidende minor voor instroom in de master Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie kan tijdens de eigen bacheloropleiding Sociologie doorlopen worden. Kijk voor meer informatie op deze website:http://www.ru.nl/opleidingen/master/anthropology-develop/pre-masterdutch)/document-0/.
Als je een voorbereidende minor wilt doen, moet je een mail sturen naar de studieadviseur van CAOS (i.nelissen@maw.ru.nl)

Verkorte premaster CAOS (18ec) voor studenten Sociologie
Deze premaster ter voorbereiding op instroom in de master Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie wordt gevolgd nadat de bacheloropleiding Sociologie is behaald. Kijk voor meer informatie op deze website:  http://www.ru.nl/opleidingen/master/anthropology-develop/pre-masterdutch)/verkorte-pre-master/.

Alle informatie over de minoren binnen FSW vind het hier: http://www.studiegids.science.ru.nl/2015/socsci/prospectus/minorfsw/