Zoek in de site...

Toelating B3

Voor deelname aan het onderwijs in het derde bachelorjaar (BA3) geldt dat bepaalde onderdelen alleen wanneer voldaan wordt aan voorwaarden kunnen worden gevolgd en getoetst.

Door middel van de programmaopbouw wordt ernaar gestreefd, dat de student in het tweede en derde bachelorjaar steeds verder komt in het kort en bondig kunnen formuleren van sociologische vragen, sociologische theorieën en in het hanteren van sociaal-wetenschappelijke onderzoektechnieken. Dit heeft tot gevolg dat studenten onderstaande volgorde van studieonderdelen in acht moeten nemen:

Volgorde onderwijs BA3

Ten aanzien van de volgorde van de het onderwijs in het BA3 jaar geldt:

a.  De verplichte examenonderdelen uit het derde bachelorjaar kunnen pas worden gevolgd en getoetst, nadat behaald zijn:

 • alle examenonderdelen uit de propedeuse;

aanvullend geldt dat
b. de examenonderdelen:

 • Bachelorscriptie: economische marginalisatie en sociale uitsluiting;
 • Opvoeding en deviant gedrag;

pas gevolgd en getoetst kunnen worden nadat behaald zijn:

 • Hedendaagse sociologische theorieën;
 • Social Capital;
 • Toetsende statistiek (Statistiek B);
 • Grootschalig veldonderzoek;
 • Onderzoeksontwerpen;
 • Regressie-analyse;
 • Meetmodellen;
 • Leerproject 2: criminaliteit;
 • Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media;

aanvullend geldt dat
c. de examenonderdelen:

 • Grootschalig veldonderzoek;
 • Onderzoeksontwerpen;
 • Regressie-analyse;
 • Meetmodellen;

pas gevolgd en getoetst kunnen worden nadat behaald is:

 • Statistiek B: toetsende statistiek;

aanvullend geldt dat
d. het examenonderdeel: Stage: arbeidsmarkoriëntatie pas kan worden gevolgd en getoetst nadat behaald zijn:

 • Leerproject 2: criminaliteit;
 • Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media;
 • Statistiek B: toetsende statistiek;
 • Grootschalig veldonderzoek;
 • Onderzoeksontwerpen;
 • Regressie-analyse;
 • Meetmodellen.