Zoek in de site...

Toelatingseisen

  • vwo-diploma; waarvan wiskunde deel uitmaakt.
  • hbo bachelordiploma; met aanvullend een wiskunde certificaat op vwo-eindexamenniveau.
  • hbo propedeusediploma; indien voldaan wordt aan de aanvullende eisen, kan de student worden toegelaten tot de premaster Sociologie. Meer informatie over toelating tot de premaster kan hier gevonden worden: http://www.ru.nl/opleidingen/master/sociologie/pre-master/pre-master/.

Wiskunde
Indien wiskunde geen onderdeel uitmaakt van bovengenoemde diploma's (vwo, hbo bachelor of propedeusediploma) dient voordat voor de opleiding kan worden ingeschreven een wiskundecertificaat op vwo-eindexamenniveau te worden behaald. De opleiding adviseert om een Wiskunde A of C certificaat.
De opleiding biedt hiertoe geen cursus of examen aan. De geïnteresseerde leerling of student is zelf verantwoordelijk voor het behalen van een vwo-wiskunde certificaat middels een staatsexamen bij een daartoe bevoegd opleidingsinstituut.

Colloquium doctum
Degene die niet in het bezit is van één van de voorgenoemde diploma's (met wiskunde) en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, kan via het colloquium doctum (toelatingsonderzoek) worden toegelaten tot de propedeuse van de bacheloropleiding sociologie. Informatie over dit toelatingsexamen is te raadplegen in de digitale brochure ‘Colloquium doctum' op de website http://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating/colloquium-doctum/.

Buitenlandse vooropleiding
Personen die beschikken over een buitenlandse vooropleiding kunnen door het College van Bestuur van de universiteit worden toegelaten tot de propedeutische fase van de opleiding. Zij dienen tevoren contact op te nemen met één van de studentendecanen van de universiteit.

Meer informatie?
Meer informatie over de toelatingsprocedure voor studenten via een colloquium doctum of voor studenten met een buitenlandse vooropleiding is te vinden op: www.ru.nl/studenten onder het kopje ‘je inschrijving' gevolgd door 'inschrijving bachelor'. Hier kan ook de brochure ‘colloquium doctum' worden opgevraagd (http://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating/colloquium-doctum/).