Zoek in de site...

Bacheloropleiding

Bacheloropleiding
Het bachelorprogramma van sociologie duurt drie jaar; het eerste jaar wordt afgesloten met een propedeuse–examen; daarna volgen het tweede en derde bachelorjaar. De bacheloropleiding wordt afgerond met het bachelorexamen. Indien hieraan is voldaan wordt de student de graad Bachelor of Science toegekend. Indien wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden kunnen studenten met een afgeronde bacheloropleiding Sociologie worden toegelaten tot de masteropleiding Sociologie. Daarnaast kunnen zij solliciteren naar een plaats in de researchmasteropleiding, Social and Cultural Science.

Masteropleiding
De masteropleiding Sociologie duurt één jaar. Naast cursorisch onderwijs, bestaande uit theoretische, specialistisch methodische en integratie onderdelen, wordt van de student verwacht dat hij/zij een stage loopt, zelfstandig een onderzoek opzet en uitvoert en hier een scriptie over schrijft. Indien hieraan is voldaan wordt de student de graad Master of Science toegekend.

De researchmasteropleiding Social and Cultural Science duurt 2 jaar.